de Laka-catalogus

Overzicht op auteur min-vrom

datumtitelauteurcategorie
2015-04 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen GKN, NL NEA, Siempelkamp, Min. EZ, COVRA, Min. VROM, Min. EL&I, Min. I&M dodewaard - algemeen
2011-09 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010 Min. VROM, KFD ongelukken
2011-08 Responsplan: Nationaal Plan Kenongevallenbestrijding Min. VROM, KFD rampenplannen
2011-03 Beoordelingsrapport veiligheidstechnische onderbouwing behorende bij de aanvraag Brandstofdiversificatie KCB Min. VROM, KFD, Versteeg, v Leeuwen borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2010-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009 Min. VROM, KFD ongelukken
2010-06 Samenvatting zienswijzen en adviezen Tweede Kerncentrale Borssele Min. VROM borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2010-06 Richtlijnen milieueffectrapport Tweede Kerncentrale Borssele Min. VROM borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2010-06 Samenvatting zienswijzen en adviezen Onderzoeksreactor Pallas Min. VROM pallas petten - vergunningsprocedures
2010-06 Richtlijnen Milieueffectrapport: Nieuwe onderzoeksreactor ’Pallas’ Min. VROM pallas petten - vergunningsprocedures
2009-11 Eindrapportage kwantitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergie Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-11 Publieksperceptie kernenergie. Samenvatting Onderzoek naar draagvlak. Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-11 Eindrapportage kwalitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergie Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-10 Verslag informatiebijeenkomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e kerncentrale Borssele Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2009-08 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissing Min. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
2009-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2008 KFD, Min. VROM ongelukken
2009-07 Q and A’s Startnotitie Delta: versie 23 juli 2009 Min. VROM borssele ii - pzem/delta - algemeen
2009-06 Beschikking tav behandeling bezwaar Pettemerduinen-Kernreactor-Vrij Min. VROM olp - hfr petten
2009-03 Veertig jaar nucleair toezicht (Kernfysische Dienst) Min. VROM, KFD algemeen - anvs / kfd (toezichthouder)
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissing Min. VROM, Min. EZ nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
2009-02 Derde structuurschema electiciteitsvoorziening PKB deel 2: Reacties op de onwerp Planologische Kernbeslissing Min. EZ, Min. VROM opinie - maatschappelijke organisaties
2009-02 Beschikking t.b.v. Hoge Flux Reactor aan NRG v.o.f. Min. VROM, Min. EZ olp - hfr petten
2009-02 Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRA Min. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW transporten - nederland - van/naar opwerkingsfabrieken/opslag
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …) Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2008-12 Het medisch gebruik van radioisotopen tot 2025. Een toekomstverkenning Min. VROM, Technopolis group olp - hfr petten
2008-10 Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunit Min. VROM, Min. EZ, Min. SZW olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National Report Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - algemeen
2008-04 Convention on nuclear safety. Fourth review meeting Min. VROM algemeen
2008 Signalen met betrekking tot radioactieve stoffen en straling 2006 2007 Min. VROM toepassingen radionucliden - rest
2008 Storingsrapportage 2007. Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties in 2007 KFD, Min. VROM ongelukken
2007-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2006 (Storingsrapportage 2006) KFD, Min. VROM ongelukken
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.) Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn - export vu rusland
2006-09 Randvoorwaarden voor nieuwe kerncentrales Van Geel, Min. VROM nieuwe kerncentrales - algemeen
2006-09 Preconditions for new nuclear power plants (translation) Van Geel, Min. VROM nieuwe kerncentrales - algemeen
2006-06 Convenant Kerncentrale Borssele EPZ, Min. VROM, Delta, Essent borssele - algemeen
2006-06 Borssele Nuclear Power Plant Convenant EPZ, Delta, Essent, Min. VROM borssele - algemeen
2006-05 Nucleaire installaties in Nederland. Rapportage 2005 KFD, Min. VROM ongelukken
2006-04 Financiële Zekerheidsstelling Kernenergiewet Min. VROM, KPMG, NRG aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2005-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2004 (Storingsrapportage 2004) KFD, Min. VROM ongelukken
2005-01 Kernenergiewet-vergunning NRG voor het wijzigen en in werking houden van de Hoge Flux Reactor Min. VROM, Min. EZ, Min. SZW olp - hfr petten
2005 “Bedrijfsduur kerncentrale Borssele”: Notitie over aspecten die een rol spelen bij de besluitvorming over de bedrijfsduur van de kerncentrale Borssele Min. VROM borssele - algemeen
2004-12 Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen: beknopte versie Min. VROM, Energieraad ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
2004-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2003 (Storingsrapportage 2003) Min. VROM, KFD ongelukken
2004-06 Meten moet! Handhaving van de kernenergiewet bij schrootverwerkende bedrijven in 2002 en 2003 Min. VROM, W.J.Altena toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2004-02 Kernenergiewet-vergunning … (verhoging van de verrijkingscapaciteit) Min. VROM urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2003-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2002 Min. VROM, KFD ongelukken
2003-04 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management - Report of the Netherlands Min. VROM, Min. EZ, Min. Buitenlandse Zaken afval - algemeen
2003-03 Incidenten met radioactieve stoffen in 2001 en 2002 Min. VROM toepassingen radionucliden - rest
2003-03 Incidenten met radioactieve stoffen in 2001 en 2002 Min. VROM toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2003-02 Medische isotopen en de Hoge Flux Reactor in Petten Min. Vrom, Min. VWS, Min. EZ, NVNG pallas petten - algemeen
2003 Besluit detectie radioactief besmet schroot per 1-1-03 van kracht Min. VROM toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2002-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en bij de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2001 Min. VROM, KFD ongelukken
2002 Opslag en vervoer. Handhaving Kernenergiewet bij opslag tijdens vervoer van radioactieve stoffen in de periode 2000-2001 A.C.Koolwijk, Min. VROM, KFD transporten - nederland - algemeen
2001-08 Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG Petten Min. VROM, Min. EZ, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2001-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 2000 Min. VROM, KFD ongelukken
2001-02 Incidenten met Radioactieve stoffen in 1999 en 2000 Min. VROM toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2000-10 Incidenten met radioactieve (afval)stoffen in 1996. 97 en 98. Doelgroep en Risicoanalyse van schrootverwerkende bedrijven Min. VROM toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
2000-07 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 1999 Min. VROM, KFD ongelukken
1999-06 Uitvoeringsnota klimaatbeleid - deel 1 Min. VROM algemeen
1999-06 Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. I: Binnenlandse Maatregelen Min. VROM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1998-06 Inrichtingvergunning Covra Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra - vergunningen/procedures
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429 Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra - vergunningen/procedures
1994-08 Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele. Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1994-04 'Inherente veiligheid' in perspectief Min. VROM veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1993-12 Beleidsstandpunten stralingshygiene tbv vergunningverlening deel: Reguliere toepassingen Min. VROM, SVS aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1993-12 De Energiemonitor Min. VROM opinie - peilingen
1993-08 Landelijk handhavingsproject: Inspectieprogramma Stralingsbescherming Kernenergiewet 1991-1992 Min. VROM aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1993-08 Beleidsstanpunt Radon (Concept) Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1993-04 Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval Min. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1993-04 Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62) Min. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1992-12 Straling en kerncentrales Min. VROM rampenplannen
1992-10 Het radiologische risico bij elektriciteitsopwekking met fossiele brandstoffen Min. VROM straling - gevolgen - rest
1992-07 Richtlijnen MER Urenco te Almelo Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1992-05 Stralingsbelasting van leden van de bevolking als gevolg van medische toepassing van radiofarmaca: consequenties voor ontslagcriteria H.Beekhuis, Min. VROM allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
1992-02 Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele. Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1992 Kernongevallenbestrijding, rapportage min. VROM rampenplannen
1991-12 Ondergrondse berging van onverwerkbaar afval Min. VROM afval - opslag op land - locatiekeuze
1991-11 Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen? Min. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1991-09 Opberging van afval in diepe ondergrond? Min. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1990-12 Positieve & negatieve effecten stralingsbelasting doorgebruik secundaire grondstoffen in bouwprodukten Min. VROM, Winder straling - radon/achtergrondstraling
1990-12 Normstelling ioniserende straling voor bouwprodukten Min. VROM, Ackers straling - radon/achtergrondstraling
1990-12 Achtergrondstraling op de voorgrond Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1990-09 Natuurlijke radioactiviteit in voedsel Min. VROM, van Dijk straling - radon/achtergrondstraling
1990-08 Gevolgen lozingen bij normaal bedrijf nederlandse kerninstallaties Min. VROM, Hienen straling - gevolgen - rond installaties
1990-03 Omgaan met risico's- Normstelling ioniserende straling voor arbeid en milieu Min. VROM, Min. Sociale Zaken straling - normen
1989-09 Methodiek bepaling toegevoegde stralingsdoses als gevolg van toepassen in woningen van bouwmaterialen met verhoogdgehalte natuurlijke radioactiviteit J.G.Ackers, Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1989-09 De geschatte stralingsbelasting in Nederland in 1987 Min. VROM straling - gevolgen - rest
1989-08 Publieksoordelen over kernenergie en Kolen Min. VROM, C.J.H.Midden, N.Verplanken opinie - peilingen
1989-05 Ontwerpbeschikking aanvraag vergunning Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1989-04 De bestuurlijke vormgeving van besluitvorming over bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland in licht van maatschappelijke acceptatie Min. VROM nieuwe kerncentrales - algemeen
1989-02 Kernongevallenbestrijding: Nota en Nationaal Plan Min. VROM rampenplannen
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. (Adaptation of IAEA Codes SS 50-C-D) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. Adaption of IAEA Codes 50-C-D (Rev. 1) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant operation. Adaption of IAEA Codes Safety 50-C-O (Rev. 1) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Hoofdregel Kwaliteitsborging voor de veiligheid van kerncentrales. Bewerking van IAEA Codes Safety Series 50-c-QA (Rev. 1) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989 Straling vanuit bouwmaterialen normen voor beton Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1989 Schatting van de radiologische consequenties van lozingen veroorzaakt door niet nucleaire industriele processen Min. VROM straling - gevolgen - rond installaties
1988-12 Financieel-economische risicolimiet Min. VROM aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1988-12 Milieukwaliteitseisen Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1988-12 Verantwoordingssysteem ALARA/optimalisatie Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1988-12 Synergisme Min. VROM, Van Bekkum straling - gevolgen - rest
1988-12 Gezondheidsschade mens Min. VROM straling - gevolgen - rest
1988-12 Gezondheid planten, dieren en ecosystemen Min. VROM straling - gevolgen - rest
1988-12 Mogelijke aantasting van de geestelijke gezondheid i.v.m.blootstelling aan ioniserende straling Min. VROM straling - gevolgen - rest
1988-07 Schatting van de radiologische consequenties van lozingen veroorzaakt door niet-nucleaire industriële processen in Nederland Min. VROM toepassingen radionucliden - rest
1988-06 Evaluatie van het vergunningstelsel en de aangifteregeling van de kernenergiewet (EVAK): Eindrapport Min. VROM aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1988-03 Alarmregeling kerncentrale Emsland Min. VROM duitsland - lingen kke-ii emsland
1988 Voorlichting over straling 12 Min. VROM straling - algemeen
1988 Milieu-EffectRapportage, effectvoorspelling IX straling Min. VROM straling - algemeen
1988 A preliminary survey of radiation protection standards and principles. Volume I: an international comparison Min. VROM straling - normen
1988 Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in het biologisch milieu in Nederland 1986 Min. VROM straling - gevolgen - rest
1987-12 verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afval Min. VROM, TOR afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1987-12 inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de... Min. VROM, TOR afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1987-09 Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR) Min. VROM afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1987-05 Straling. Opvattingen en toepassingen Min. VROM straling - algemeen
1987-04 Systeembeschrijving informatie- en rekensysteem ten behoeve van rampbestrijding Min. VROM rampenplannen
1987-04 Model voor concentratie- en belastingberekening t.b.v. ongevallen met gevaarlijke stoffen Min. VROM veiligheid - centrales - bronterm
1987-04 Dosisconversiefactoren, reductiefactoren en letselcriteria voor radioactieve stoffen Min. VROM, Min. BZ straling - radon/achtergrondstraling
1987-04 Netherlands contribution to the EC project: Benchmark exercise on dose estimation in a regulatory context Min. VROM straling - gevolgen - rest
1986-11 Invloed van lozingen radioactieve stoffen door nucleaire installaties op bossterfte Stoutjesdijk, Min. VROM ke & zure regen (bossterfte)
1986-09 Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in biosfeer 1985 Min. VROM straling - gevolgen - rest
1986-09 Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in het biologisch milieu in Nederland 1985 Min. VROM straling - gevolgen - rest
1986-06 Richtlijnen lokatiegebonden MER Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1986-06 Ventilatie- en infiltratiemetingen in een woning i.v.m.radonproblematiek De Gids, Phaff, Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1986 Radioactiviteit van vliegas in het milieu en de daaruitvoortvloeiende stralingsbelasting Min. VROM straling - gevolgen - rest
1985-11 Kiezen van lokaties voor gevaarlijk (radioactief) afval Min. VROM afval - opslag op land - locatiekeuze
1985-11 Stralingsbelasting avn de bevolking t.g.v. natuurlijke gammabronnen Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1985-11 Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen en grondsoorten Min. VROM, Min. EZ straling - radon/achtergrondstraling
1985-11 Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed bouwmateriaal en grond Min. VROM, Min. EZ straling - radon/achtergrondstraling
1985-11 Overzicht en monstername van bouwstoffen die bestemd zijn voor de bouw van woningen in Nederland Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1985-11 Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenland Min. VROM, Min. EZ straling - gevolgen - rest
1985-08 Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch Diep: Verspreiding en accumulatie van regulier geloosd radioactief materiaal in het natte milieu Min. VROM rampenplannen
1985-07 Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afval Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - opslag op land - locatiekeuze
1985-05 Natuurlijke achtergrondstraling in Nederland deel 1: vrije-veldmetingen PEO, Min. VROM straling - radon/achtergrondstraling
1985-04 Inspraakpakket voor MER opslag en verwerkingsbedrijf voor radioaktief afval Min. VROM covra - vergunningen/procedures
1985 Plaats voor 'n kerncentrale? PKB map Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1985 Brief nav statuten COVRA Winsemius, min. VROM covra - algemeen
1985 Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in biosfeer 1984 Min. VROM straling - gevolgen - rest
1985 Verbrandingsoven voor laag- en middelradioactief afval Min. VROM afval - rest 'oplossingen'
1984-09 Straling. Indicatief Meerjaren Programma Straling 85-89 Min. VROM algemeen
1984-09 Radioactive waste policy in the Netherlands min. VROM afval - algemeen
1984-09 Straling IMP 1985-1989 Min. VROM straling - normen
1984-04 Nota Radioactief Afval Min. VROM afval - algemeen
1983-12 De ruimtelijke inpasbaarheid van enige energieopties Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1984 Metingen radioactiviteit en xenobiotische stoffen in het biologisch milieu 1983 Min. VROM straling - gevolgen - rest
1983-07 De beleving van energie-risico's Min. VROM veiligheid - risico-analyses & -beleving
1983-03 Rectificatie bekendmaking van beschikking op aanvraag ECN (LFR) Min. VROM olp - hfr petten
1982-12 Over radioactief afval. Informatie Min. VROM afval - opslag op land - algemeen
1982-06 Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer. In Nederland verrichte metingen 1981 Min. VROM straling - gevolgen - rest
1982-04 Kerncentrales en woningbouw Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1982-02 Kanttekeningen bij Nota energiebeleid 3: Brandstofinzet centrales Min. VROM algemeen
1982 Metingen van xenobiotische stoffen in het biologische milieu 78/79 Min. VROM straling - gevolgen - rest
1981-04 Koninklijk besluit over uitbreiding Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1981-04 Radioaktief afval gedumpt Min. VROM afval - algemeen
1981-04 Radioaktief afval gedumpt... Min. VROM afval - dumpen in zee
1980-05 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: Regeringsbeslissing Min. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1980-02 Radio-actief afval op het KEMA-terrein Min. VROM kema - afval
1980 Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer. In Nederland verrichte metingen in 1979 Min. VROM straling - gevolgen - rest
1979-05 Splijtstofelementen opslag Ahaus Min. VROM duitsland - ahaus - algemeen
1978-09 Kerncentrales en Volksgezondheid (aanvullend advies van de Gezondheidsraad) Min. VROM veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
1977-03 Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEV Min. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1977-02 Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemen Min. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1975 Kerncentrales en volksgezondheid Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1974 Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer. In Nederland verrichte metingen Min. VROM straling - gevolgen - rest
Umgang mit Strahlenrisiken Min. VROM straling - normen