Publicatie Laka-bibliotheek:
Beschikking t.b.v. Hoge Flux Reactor aan NRG v.o.f.

AuteurMin. VROM, Min. EZ
1-01-8-51-24.pdf
Datumfebruari 2009
Classificatie 1.01.8.51/24 (OLP - HFR PETTEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

> Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den HaagNRG v.o.f.
T.a.v. R.J. Stol
Westerduinweg 3
Postbus 25
1755 ZG Petten
          Beschikking t.b.v.
          Hoge Flux Reactor
           aan NRG v.o.f.

Gegeven door:
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER ,
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, EN
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT en
DE MINISTER VAN JUSTITIE.                           Pagina 1 van 20
1 Het verzoek van NRG en de aanleiding daarvoor              Directoraat-Generaal
                                      Milieu
                                      Directie Risicobeleid
1.1  Het verzoek
Op 23 januari 2009 is van de Nuclear Research and consultancy Group    Datum
v.o.f. (verder: NRG), Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, een op 21      10 februari 2009
januari 2009 gedateerde brief met kenmerk K5004/09/09.93207        Kenmerk
QSE/FSD/TV ontvangen. De brief houdt het verzoek in van NRG om       DGM/Rb/2009012305
toestemming te krijgen voor het opstarten en bedrijven van de Hoge Flux
Reactor (verder: HFR) in afwijking van hetgeen vergund is.

Bij de brief zijn de volgende bijlagen gevoegd:
1. Verzoek om toestemming, d.d. 21 januari 2009, kenmerk
  K5004/09.93172 QSE/FSD/TV, voor het opstarten en bedrijven van de
  HFR met een afwijking in het reactorsysteem ten opzichte van
  hetgeen vergund is in de Kernenergiewetvergunning van de HFR te
  Petten, kenmerk SAS/2004166322 d.d. 7 januari 2005;
  Bij het verzoek is een drietal rapporten gevoegd. Het betreft:
  - Rapport Safety Case Reducers BPL, Interim Solution;
  - Rapport PSA Bottom Plug Reducer;
  - Rapport Definitieve reparatie van