de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.0.00/125Kanttekeningen bij de energieplannen zoals gepresenteerd in ‘Coalitieakkoord 2021-2025’W.Turkenburg maart 2022
1.01.0.00/123De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteemR.Schalij, M.van der Kloot Meijburg november 2020
1.01.0.00/122Een Stralend Verleden - A Radiant Past (photobook)R.Huibers september 2020
1.01.0.00/102Nucleaire technologie voor energie en gezondheid. Een NRG-visie op de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuurNRG april 2020
1.01.0.00/121Systeemeffecten van nucleaire centrales in Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050Min. EZ, Berenschot, Kalavasta, Terwel, Tiihonen, Den Ouden april 2020
1.01.0.00/124Naar een Agenda en Platform Nucleaire Technologie en StralingA.vd Zande, B.Wolterbeek, C.Leijen april 2020
1.01.0.00/120Convention on Nuclear safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Eight Review MeetingANVS juli 2019
1.01.0.00/119Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min.EZ april 2018
1.01.0.00/115Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ juli 2017
1.01.0.00/116Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO juni 2017
1.01.0.00/118The Netherlands. Short Country ReportE.Berkers, HONESt februari 2017
1.01.0.00/113Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS augustus 2016
1.01.0.00/114Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland - Inventarisatie en relatie met publieke belangenTechnopolis group juli 2016
1.01.0.00/103Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghoudersMin. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid november 2013
1.01.0.00/112Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. EZ juli 2013
1.01.0.00/111Kerncentrale beleid in Nederland vs Duitsland. Een verklarend onderzoek naar waarom Nederland na de ramp in Fukushima een kerncentrale liet bijbouwen terwijl Duitsland alle kerncentrales liet sluitenVon Salisch april 2013
1.01.0.00/110Netherlands' National Report for the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011Min. EL&I mei 2012
1.01.0.00/109Klompen in de machinerie: Bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishoudingJ.P. van Soest augustus 2011
1.01.0.00/107Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparingCE Delft, Ecofys, Visser, Blom juni 2011
1.01.0.00/108Energierapport 2011Min. EL&I juni 2011
1.01.0.00/105Verborgen krachten: Nederlanders op zoek naar energieMaas, Cocquyt, Museum Boerhaave 2011
1.01.0.00/106Energie in 2030: maatschappelijke keuzes van nuGanzevles, v. Est, Ratheneau Instituut 2011
1.01.0.00/104Versnelling duurzame energie: 19 visies uit de marktM.Van Ee, P.van Noppen maart 2010
1.01.0.00/97Energierapport 2008Min. EZ juni 2008
1.01.0.00/99Convention on nuclear safety. Fourth review meetingMin. VROM april 2008
1.01.0.00/98Kernenergie en NederlandHogeschool Amsterdam 2007
1.01.0.00/101Energie in Nederland 2005. Feiten en cijfersEnergieNed mei 2006
1.01.0.00/90Dertig jaar Nederlands energiebeleidde Jong, Weeda, Westerwoudt maart 2006
1.01.0.00/88Energie Verslag Nederland 2004: overheid en energiebeleidECN 2005
1.01.0.00/89Nu voor later: Energierapport 2005Min. EZ 2005