Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRA

AuteurMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW
6-01-8-25-02.pdf
Datumfebruari 2009
Classificatie 6.01.8.25/02 (TRANSPORTEN - NEDERLAND - VAN/NAAR OPWERKINGSFABRIEKEN/OPSLAG)
Voorkant

Uit de publicatie:

Datum

Kenmerk
DGM/RB/2009020453
Certificaatkenmerk NL/0215/B(M)F-96
Onderwerp

     KERNENERGIEWET-VERGUNNING VERLEEND AAN RAILION
       NEDERLAND N.V. VOOR HET BINNEN NEDERLANDS
     GRONDGEBIED (DOEN) BRENGEN EN HET VERVOER OVER HET
     SPOOR VAN SPLIJTSTOF IN DE VORM VAN GECOMPACTEERD
       METALLISCH RADIOACTIEF AFVAL, VAN AREVA NC,
      ETABLISSEMENT DE LA HAGUE (FRANKRIJK) NAAR COVRA
              (VLISSINGEN-OOST)
   Verleend door:
   DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU-
   BEHEER, MEDE NAMENS DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, DE
   MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN IN
   OVEREENSTEMMING MET DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT.


INHOUDSOPGAVE                                                                Bladzijde

1   Het besluit: ..................................................................................................................................... 2
  1.1   Vergunning............................................................................................................................ 2
  1.2   Inhoud en geldigheid van de vergunning .............................................................................. 2
  1.3   Vergunningsdocumenten....................................................................................................... 3
  1.4   Van toepassing zijnde regelgeving........................................................................................ 3
  1.5   Voorschriften van de vergunning .......................................................................................... 4
  1.6   Van kracht wording van de vergunning ................................................................................ 9
2   De aanvraag..............................................................................................................