Van Afval tot ZEK; nu voor het eerst gedigitaliseerd: tijdschriften van de Nederlandse beweging tegen kernenergie 1970 - 2013

Gedigitaliseerd:

* 50+ tegen Kerngeweld
* Afval
* Afvalnieuwsbrief Zoutkoepeloverleg
* Allicht
* Almelo bulletin
* Atoomalarm
* Dodewaard Dichtdagkrant
* Energie dat zijn wij
* Energiekranten
* Europese Nieuwsbrief
* KEMA stralingsnieuws
* Kernenergienieuws
* LEK Bulletin
* Kerninfo
* NeNo Nieuwsbrief
* Nieuwsbrief AKB Drente
* Nieuwsbrief Basisgroepen tegen Kerngeweld & Militarisme
* De Nucleaire Dissonant
* Onderstroom
* Opstart
* Radio-aktief SSK Haarlem
* Radioaktief SSK Eindhoven
* Splijtstop
* Stop Kalkar kranten
* Stopkont(r)akt
* Vredesaktie Krant
* ZEK


* Speciale uitgaven


* Tijdschriften uit andere landen

Tijdschriften uit de anti-kernenergiebeweging

Laka, het documentatie en onderzoekscentrum over kernenergie, heeft naast een bibliotheek vol met inhoudelijke informatie over kernenergie in binnen- en buitenland ook een enorme hoeveelheid publicaties uit de antikernenergie-beweging. Van obscure slecht gestencilde pamfletten tot full-color brochures. En tijdschriften, natuurlijk.

"Tot de leeuwen hun eigen geschiedschrijvers hebben, zullen de jachtverhalen de jagers blijven roemen"(Afrikaans gezegde)

Laka is enkele jaren geleden een project gestart om zoveel mogelijk tijdschriften uit de Nederlandse anti-kernenergiebeweging te digitaliseren en online beschikbaar te maken. Dat is geen eenvoudige opgave; in de eerste plaats door de omvang -enkele tientallen titels met honderden uitgaven- maar ook omdat het compleet krijgen van de titels zelfs voor ons een hele opgave is -vaak ontbreken er ook bladzijden, of is de datering en nummering onduidelijk- en ten derde, omdat de kwaliteit van de in de jaren zeventig gestencilde nummers soms ronduit slecht is...

Het digitaliseren is dan ook een lang-lopend project... en kan wel wat steun gebruiken. Steun in verschillende vormen: tips en ideeen natuurlijk, maar ook financieel (IBAN NL54 TRIO 0390 9021 79 tnv Stichting Laka, Amsterdam).

Als u denkt iets aan het archief en/of het digitaliseren te kunnen toevoegen, neem dan contact met ons op.

In de linkerkolom een lijst met tijdschriften die gedigitaliseerd zijn. Aangezien we niet bepaald stil zitten, zullen regelmatig nieuw gedigitaliseerde titels toegevoegd worden.

Het blad Afval. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad Onderstroom. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Alle Nederlandse Energiekranten. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad Atoomalarm. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn
Een verzameling Stop Kalkar kranten. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad LEK-Bulletin. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad ZEK. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad Splijtstop. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn
Het blad Allicht. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn De Afvalnieuwsbrief Zoutkoepeloverleg. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn De KEMA muurkranten. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad Energie dat zijn wij. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn
Het Almelo Bulletin. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad Stopkont(r)akt. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad NENO-Nieuws. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad Opstart. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn
Het blad Kern-info. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn De Dodewaard-Dicht-dagkrant. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Nieuwsbrief Borssele2Nee. We zijn bezig de nummers te digitaliseren. Probeer later opnieuw Het blad 50+ solidair. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn
De Regionale Nieuwsbrief. We zijn bezig de nummers te digitaliseren. Probeer later opnieuw Het blad Radio-aktief. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn Het blad Radioaktief. Klik hier voor alle nummers die gedigitaliseerd zijn

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Stichting Laka