Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.)

AuteurMin. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ
1-01-8-34-01.pdf
Datumdecember 2006
Classificatie 1.01.8.34/01 (URENCO/UCN - EXPORT VU RUSLAND)
Voorkant

Uit de publicatie:

Datum
8 december 2006
Kenmerk:
SenterNovem Nr. 2006/5730-07
Certificaatkenmerk: GB/3570/H(U)-96 en GB/3571/H(U)-96
Onderwerp:


    KERNENERGIEWET-VERGUNNING VERLEEND AAN URENCO
    NEDERLAND B.V. VOOR HET VERVOER EN DE UITVOER VAN
    ONBESTRAALDE VERARMDE SPLIJTSTOF VAN URENCO TE
    ALMELO MET BESTEMMING St. PETERSBURG (RUSLAND)

Verleend door:
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU-
BEHEER, MEDE NAMENS DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, DE STAATS-
SECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN IN
OVEREENSTEMMING MET DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

INHOUDSOPGAVE:
                                                                   Bladzijde
1.  Het besluit
1.1  Vergunning............................................................................................................................. 2
1.2  Inhoud en geldigheid van de vergunning................................................................................ 2
1.3  Vergunningsdocumenten ........................................................................................................ 3
1.4  Van toepassing zijnde regelgeving ......................................................................................... 3
1.5  Voorschriften van de vergunning ........................................................................................... 3
1.6  Van kracht wording van de beschikking ................................................................................ 6
2.  De aanvraag
2.1  De aanvraagdocumenten......................................................................................................... 7
2.2  Aanleiding en betekenis van de aanvraag............................................................................... 7
3.  Wetgeving, procedures en beoordelingskader
3.1  Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en procedurebepalingen ...............................