de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
6.01.8.25/04Vergunning verleend door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de invoer en het vervoer van verglaasd radioactief afvalMin.EZ June 2012
6.01.8.25/02Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRAMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW February 2009
6.01.8.25/03Risicoberekening transport per spoor van KCB splijtstofelementenNRG January 2000
6.01.8.25/01Risico berekening transport HFR elementen (naar COVRA)R.Jansma, van Hienen, NRG April 1999