Publicatie Laka-bibliotheek:
Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEV

AuteurMin. EZ, Min. VROM
1-01-0-23-06.pdf
Datummaart 1977
Classificatie 1.01.0.23/06 (NIEUWE KERNCENTRALES - LOKATIEKEUZE)
Voorkant

Uit de publicatie:

plaatsen voor kerncentrales
en wat u daarover te zeggen hebt

Inleiding: drie vragen
Wat Is het Aanvullend Structuurschema Elektrlciteitsvoorzienl~;~g
(A.S.E.V.)?

Minister Lubbers van Economische zaken heeft de ideeën voor
energie in de toekomst samengevat in de Energienota.
Een onderdeel daarvan is de elektriciteitsvoorziening. De vraag waar
in de komende 25 jaar elektriciteitscentrales in Nederland kunnen
staan, is behandeld in het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening
(S.E.V.).
Over dit schema heeft u uw mening kunnen geven.
Waarover toen nog niet zoveel te zeggen viel, was elektriciteit door
kernenergie.
Simpelweg omdat er eerst gevraagd was om drie diepgaandestudies
over de veiligheid van kernenergie.
Die studies werden uitgevoerd door de Samenwerkende Elektriciteits
Produktiebedrijven (S.E.P.), de Commissie Reactorveiligheid
(C.R.V.) en de Gezondheidsraad.
Nu de uitslag van dezestudies bekend is, is het Aanvullend Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening opgesteld.
Hierin vindt u de ideeën van de regering over de vraag waareventueel
kerncentrales in Nederland kunnen worden gebouwd.
Ook over dit ASEV vragen we uw mening.
Want ook het ASEV zal de procedure volgen van een planologische
kern beslissing.

Wat is een planologische kembeslissing?
Een planologische kernbeslissing is een beslissing over zaken die
belangrijk zijn voor het ruimtelijk beleid in ons land.
Het ASEV valt daaronder omdat kerncentrales - waar moeten ze
komen en wat is dan de invloed op hun omgeving? - erg veel te
maken hebben met de ruimte waarin wij wonen en leven.
Zo'n beslissing neemt de regering niet zomaar.
ledere Nederlander krijgt de gelegenheid mee te praten over een
planologische kern beslissing.
Daarom vertelt de regering aan elke Nederlander die daarin geïnteresseerd
is wat haar plannen zijn, wat haar 'beleidsvoornemen' is.
Door deze brochure bijvoorbeeld en doordat u de completetekstvan
het ASEV kunt bestellen* of ter inzage kunt krijgen bij het gemeentehuis
in uw woonplaats, het provinciehuis, de openbare bibliotheken
(waar u meestal ook 's avonds terecht kunt) of de Kamers van Koophandel.