de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.9.13/32 Advies reikwijdte en detailniveau MER MOG COVRACommissie MER mei 2021
1.01.9.13/31 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage multifunctioneel opslaggebouwCOVRA februari 2021
1.01.9.13/27 Kernenergiewetvergunning COVRA ten behoeve van de uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 Min. EZ januari 2015
1.01.9.13/30 Veiligheidsrapport CovraCOVRA februari 2014
1.01.9.13/26 Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afvalCOVRA, Arcadis, NRG november 2013
1.01.9.13/29 Veiligheidsrapport CovraCOVRA november 2013
1.01.9.13/25 Advies reikwijdte en detailniveau MER: uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-OostCommissie MER, Min. EL&I juni 2012
1.01.9.13/24 Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost: advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER mei 2012
1.01.9.13/23 Zienswijze uitbreiding Covra nrs. 001 t/m 006Greenpeace, ZMF maart 2012
1.01.9.13/22 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage wijziging vergunning kernenergiewetCOVRA februari 2012
1.01.9.13/21 Inrichtingvergunning CovraMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport juni 1998
1.01.9.13/20 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport december 1996
1.01.9.13/18Aanvulling behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NVCOVRA december 1995
1.01.9.13/19 Evaluatierapport MER-1989COVRA december 1995
1.01.9.13/28 Veiligheidsrapport COVRA COVRA augustus 1995
1.01.9.13/16Milieu-effectrapport behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NVCOVRA augustus 1995
1.01.9.13/17Bijlagen 1 t/m 5 bij de aanvraag van de Kew-vergunning van COVRACOVRA augustus 1995
1.01.9.13/15 Startnotitie Milieu-Effectrapportage COVRACOVRA maart 1994
1.01.9.13/14Uitspraak procedure tegen vergunning oprichten COVRA 1989Raad van State november 1991
1.01.9.13/13 Bezwaarschrift & inhoudelijke argumentatie tegen vergunning COVRASt. Miljoenen zijn tegen juli 1989
1.01.9.13/12Ontwerpbeschikking aanvraag vergunningMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken mei 1989
1.01.9.13/11 Toetsingsadvies MER opslag en verwerking radioactief afval locatie "Sloe"Commissie MER april 1989
1.01.9.13/10Bezwaarschrift tegen vergunning COVRA in PettenSt. Miljoenen zijn Tegen december 1987
1.01.9.13/07Locatie-gebonden milieu-effect rapport inzake verwerking en opslag van radioactief afvalCOVRA, NUCON, Ecoplan oktober 1987
1.01.9.13/08Bijlagen locatie gebonden MERCOVRA, NUCON, Ecoplan oktober 1987
1.01.9.13/09Samenvatting Locatie gebonden MERCOVRA oktober 1987
1.01.9.13/06Richtlijnen lokatiegebonden MERMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken juni 1986
1.01.9.13/04 Locatie-onafhankelijke milieu-effect rapport inzake opslag en verwerking radioactief afvalCOVRA, NUCON, Ecoplan oktober 1985
1.01.9.13/05Bijlagen lokatie onafhankelijke MERCOVRA, NUCON, Ecoplan oktober 1985
1.01.9.13/03Inspraakpakket voor MER opslag en verwerkingsbedrijf voor radioaktief afvalMin. VROM april 1985