de Laka-catalogus

Overzicht op auteur covra

datumtitelauteurcategorie
2022-10 Nationale radioactief afval inventarisatie COVRA, E.Burggraaff, J.Welbergen, E.Verhoef afval - richtlijn 2011/70/euratom
2022-10 40 Jaar COVRA. De geschiedenis van ons radioactief afval R.Vahl, COVRA covra - algemeen
2022-07 MER Multifunctioneel Opslag Gebouw COVRA, Arcadis, NRG covra - vergunningen/procedures
2022-05 COVRA Jaarrapport 2021 COVRA covra - algemeen
2021-04 COVRA Jaarrapport 2020 COVRA covra - algemeen
2021-02 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage multifunctioneel opslaggebouw COVRA covra - vergunningen/procedures
2020-11 Overall research programme and work programme for 2020-2025 COVRA, Technopolis group, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie, J.Bartol, M.Vuorio afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2020-05 COVRA Jaarrapport 2019 COVRA covra - algemeen
2019-05 COVRA Jaarrapport 2018 COVRA covra - algemeen
2018-05 COVRA Jaarrapport 2017 COVRA covra - algemeen
2017-12 OPERA Safety Case Covra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2017-12 Summary OPERA Safety Case Covra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2017-05 COVRA Jaarrapport 2016 COVRA covra - algemeen
2016-05 COVRA Jaarrapport 2015 COVRA covra - algemeen
2015-11 Statuten COVRA COVRA covra - algemeen
2015-07 Het blauwe boekje Covra covra - algemeen
2015-05 COVRA Jaarrapport 2014 COVRA covra - algemeen
2015-04 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen GKN, NL NEA, Siempelkamp, Min. EZ, COVRA, Min. VROM, Min. EL&I, Min. I&M dodewaard - algemeen
2015-03 Financiële situatie Waarborgfonds Eindberging (Wob-verzoek) COVRA, Min.Financiën afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2014-09 Inventaris radioactief afval in Nederland COVRA, E.Verhoef, J.Welbergen, R.Wiegers, M.Sijbers afval - richtlijn 2011/70/euratom
2014-03 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen COVRA, Min. EZ, GKN, NL-NEA dodewaard - algemeen
2014-02 Veiligheidsrapport Covra COVRA covra - vergunningen/procedures
2014-01* COVRA Jaarrapport 2013 COVRA covra - algemeen
2013-11 Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval COVRA, Arcadis, NRG covra - vergunningen/procedures
2013-11 Veiligheidsrapport Covra COVRA covra - vergunningen/procedures
2013-01* COVRA Jaarrapport 2012 COVRA covra - algemeen
2012-02 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage wijziging vergunning kernenergiewet COVRA covra - vergunningen/procedures
2012-01* COVRA Jaarrapport 2011 COVRA covra - algemeen
2011-06 OPERA Meerjarenplan COVRA, E.Verhoef afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2011-01* COVRA Jaarrapport 2010 COVRA covra - algemeen
2011 William Verstraeten COVRA, Delta, E.J.Rozendaal atoomlobby - nederland - personen
2010-01* COVRA Jaarverslag 2009 COVRA covra - algemeen
2009-01* Actief voor de toekomst! COVRA NV Jaarverslag 2008 COVRA covra - algemeen
2009 Actief voor de toekomst! Beleidsplan COVRA 2009-2014 COVRA covra - algemeen
2008-04 COVRA Jaarverslag 2007 COVRA covra - algemeen
2007-03 COVRA Jaarverslag 2006 COVRA covra - algemeen
2006-06 COVRA Jaarverslag 2005 COVRA covra - algemeen
2005-03 COVRA Jaarverslag 2004 COVRA covra - algemeen
2004-08 Safety First. Covra. COVRA covra - algemeen
2004-07 COVRA Jaarverslag 2003 COVRA covra - algemeen
2003-09 Veilig = mooi. Safe = beautiful COVRA covra - habog
2002 Goed geregeld! De zorg om radioactief afval nu en in de toekomst COVRA covra - algemeen
2001-11 Veiligheid voor alles COVRA covra - algemeen
1998-03 COVRA Jaarverslag 1997 COVRA covra - algemeen
1998 COVRA Jaarverslag 1997; Milieu en Arbo COVRA covra - algemeen
1997-03 Wat is COVRA COVRA covra - algemeen
1996-03 COVRA Jaarverslag 1995 COVRA covra - algemeen
1995-12 COVRA Jaarverslag 1994 COVRA covra - algemeen
1995-12 Aanvulling behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NV COVRA covra - vergunningen/procedures
1995-12 Evaluatierapport MER-1989 COVRA covra - vergunningen/procedures
1995-08 Veiligheidsrapport COVRA COVRA covra - vergunningen/procedures
1995-08 Milieu-effectrapport behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NV COVRA covra - vergunningen/procedures
1995-08 Bijlagen 1 t/m 5 bij de aanvraag van de Kew-vergunning van COVRA COVRA covra - vergunningen/procedures
1994-12 COVRA Jaarrekening 1993 COVRA covra - algemeen
1994-03 Startnotitie Milieu-Effectrapportage COVRA COVRA covra - vergunningen/procedures
1993-03 COVRA Jaarverslag 1992 COVRA covra - algemeen
1992-04 COVRA Jaarverslag 1991 COVRA covra - algemeen
1991-04 COVRA Jaarverslag 1990 COVRA covra - algemeen
1989-05 COVRA Jaarverslag 1988 COVRA covra - algemeen
1988-03 COVRA Jaarverslag 1987 COVRA covra - algemeen
1988 Wat is COVRA COVRA covra - algemeen
1987-11 Bovengrondse opslag van radioaktief afval in Borssele COVRA covra - algemeen
1987-10 Locatie-gebonden milieu-effect rapport inzake verwerking en opslag van radioactief afval COVRA, NUCON, Ecoplan covra - vergunningen/procedures
1987-10 Bijlagen locatie gebonden MER COVRA, NUCON, Ecoplan covra - vergunningen/procedures
1987-10 Samenvatting Locatie gebonden MER COVRA covra - vergunningen/procedures
1987-04 COVRA Jaarverslag 1986 COVRA covra - algemeen
1987-03 Radwaste in the Netherlands H.Codee, Vrijen, COVRA afval - algemeen
1986-06 COVRA Jaarverslag 1985 COVRA covra - algemeen
1986-06 Centrale faciliteit voor verwerking en opslag Laag- en middelradioac­tief afval en opslag van hoogradioactief afval en/of bestraalde splijt­stofelemen­ten - COVRA's keuze COVRA covra - algemeen
1986 Paper presented at Spectrum '86 COVRA covra - algemeen
1985-10 Locatie-onafhankelijke milieu-effect rapport inzake opslag en verwerking radioactief afval COVRA, NUCON, Ecoplan covra - vergunningen/procedures
1985-10 Bijlagen lokatie onafhankelijke MER COVRA, NUCON, Ecoplan covra - vergunningen/procedures
1985-03 Verzoek om richtlijnen voor locatieonafhankelijke MER COVRA covra - vergunningen/procedures
1985-02 COVRA Jaarverslag 1984 COVRA covra - algemeen
1983-12 De Centrale Organisatie voor Radioaktief Afval COVRA covra - algemeen
Nuclear Waste Management: Netherlands COVRA, OECD, NEA covra - algemeen

*: Geschatte datum