de Laka-catalogus

- geen resultaten -

nr titel auteur datum
1.01.0.60/53Opvolging aanbevelingen rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’Onderzoeksraad voor veiligheid June 2018
1.01.0.60/52Samenwerken aan nucleaire veiligheid Een onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland inzake de kerncentrales in de grensgebiedenOnderzoeksraad voor veiligheid January 2018
1.01.0.60/48Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M May 2017
1.01.0.60/47Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS April 2017
1.01.0.60/49Stralingsincidenten veiligheidsregio's. AchtergrondinformatieInstituut Fysieke Veiligheid (IFV) January 2016
1.01.0.60/46Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtablettenRIVM, L.Claassen January 2016
1.01.0.60/45Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response.B.Kolen October 2013
1.01.0.60/42'Fukushima' Lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende dienstenKernongevallenbestrijding Veiligheid February 2013
1.01.0.60/39Responsplan: Nationaal Plan KenongevallenbestrijdingMin. VROM, KFD August 2011
1.01.0.60/38Risicoschatting en –management bij radiologische en nucleaire incidentenRIVM, Smetsers March 2011
1.01.0.60/36Rampenplan gemeente VlissingenGemeente Vlissingen March 2002
1.01.0.60/35Gevolgen van een kernramp in de EemshavenK.Nienhuys, G.J.Aupers November 1996
1.01.0.60/31Implementatie kernenergiecentrale Doel: HoofdlijnenNPK December 1991
1.01.0.60/29Kernongevallenbestrijding: Nota en Nationaal PlanMin. VROM February 1989
1.01.0.60/26Een raming van de ekonomische gevolgen van kernramp Nederland voor landbouwAnna Laan July 1988
1.01.0.60/27Plaatsingsbeleid en veiligheid. De weging van veiligheidsbelang in de selektie van vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Groot-Brittannie, de V.S. en Nederland in vergelijkingWA.van Beek July 1988
1.01.0.60/24Overzicht van de gehanteerde interventie-waardenProject Herbezinning May 1988
1.01.0.60/25Uitvoerbaarheid van evacuatieProject Herbezinning May 1988
1.01.0.60/23Reorganisatie Rampenbestrijding: Groot-schalige rampenbestrijding in NederlandMin. Binnenlandse Zaken April 1988
1.01.0.60/22Reorganisatie Rampenbestrijding: Op dezelfde golflengteMin. Binnenlandse Zaken April 1988
1.01.0.60/20Vestigingsplaatsen van kerncentrales en de openbare watervoorzieningWerkgroep Kerncentrales May 1987
1.01.0.60/19Systeembeschrijving informatie- en rekensysteem ten behoeve van rampbestrijdingMin. VROM April 1987
1.01.0.60/21Strategische rampenplanning voor kerncentrales: een onderzoek naar maatschappelijke doelstellingenL.Jalhay, TU Eindhoven February 1987
1.01.0.60/18Normen voor interventie bij reactorongevallen.Gezondheidsraad September 1986
1.01.0.60/17Reorganisatie Rampenbestrijding: De brandweeropleiding in de toekomstMin. Binnenlandse Zaken August 1986
1.01.0.60/16Vestigingsplaatsen kerncentrales en openbare drink- en industriewater voorziening'Ad hoc' Werkgroep kerncentrales November 1985
1.01.0.60/15Mogelijke verontreiniging van het IJsselmeer in geval van een calamiteit bij een aan het IJsselmeer gesitueerde kerncentrale van 1000MWeDGW, RIZA October 1985
1.01.0.60/13Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch Diep: Verspreiding en accumulatie van regulier geloosd radioactief materiaal in het natte milieuMin. VROM August 1985
1.01.0.60/14Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch Diep. Verspreiding en akkumulatie van regulier geloosd radioaktief meateriaal in het natte milieu: bijlage bij het eindrapport: bundeling van interimnota’s en deelrapportenWaterloopkundig Lab. April 1985
1.01.0.60/12Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch Diep: Verspreiding en akkumulatie van regulier geloosd radioactief materiaal in het natte milieu: Eindrapport wiskundige modelstudiesWaterloopkundig Lab. April 1985