de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.0.60/53 Opvolging aanbevelingen rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’Onderzoeksraad voor veiligheid juni 2018
1.01.0.60/52 Samenwerken aan nucleaire veiligheid Een onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland inzake de kerncentrales in de grensgebiedenOnderzoeksraad voor veiligheid januari 2018
1.01.0.60/48 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M mei 2017
1.01.0.60/47 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS april 2017
1.01.0.60/51 Factsheet JodiumprofylaxeMin.VWS maart 2017
1.01.0.60/46 Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtablettenRIVM, L.Claassen januari 2016
1.01.0.60/49 Stralingsincidenten veiligheidsregio's. AchtergrondinformatieInstituut Fysieke Veiligheid (IFV) januari 2016
1.01.0.60/43 Nationaal crisisplan StralingsincidentenMin. EZ, Min. IL&T september 2014
1.01.0.60/45Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response.B.Kolen oktober 2013
1.01.0.60/42 'Fukushima' Lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende dienstenKernongevallenbestrijding Veiligheid februari 2013
1.01.0.60/50 "What if...?" Reality-Fiction scenario: Kernramp in kerncentrale BorsseleE.Dykstra september 2011
1.01.0.60/39 Responsplan: Nationaal Plan KenongevallenbestrijdingMin. VROM, KFD augustus 2011
1.01.0.60/38 Risicoschatting en –management bij radiologische en nucleaire incidentenRIVM, Smetsers maart 2011
1.01.0.60/37 Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallenRIVM, S.Bader 2010
1.01.0.60/36Rampenplan gemeente VlissingenGemeente Vlissingen maart 2002
1.01.0.60/35Gevolgen van een kernramp in de EemshavenK.Nienhuys, G.J.Aupers november 1996
1.01.0.60/44Straling en kerncentralesMin. VROM december 1992
1.01.0.60/33Aanvullende criteria ter beperking van maatschappelijke ontwrichtingRavenzwaaij 1992
1.01.0.60/34Kernongevallenbestrijding, rapportagemin. VROM 1992
1.01.0.60/31Implementatie kernenergiecentrale Doel: HoofdlijnenNPK december 1991
1.01.0.60/32Implementatie NPK kernenergiecentrale Emslandwerkgroep bestuurlijke organisaties 1991
1.01.0.60/29Kernongevallenbestrijding: Nota en Nationaal PlanMin. VROM februari 1989
1.01.0.60/30Opvang van ongevallen en incidenten bij het werken met ioniserende stralingNederlandse Vereniging Stralingshygiene 1989
1.01.0.60/26Een raming van de ekonomische gevolgen van kernramp Nederland voor landbouwAnna Laan juli 1988
1.01.0.60/27Plaatsingsbeleid en veiligheid. De weging van veiligheidsbelang in de selektie van vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Groot-Brittannie, de V.S. en Nederland in vergelijkingWA.van Beek juli 1988
1.01.0.60/24Overzicht van de gehanteerde interventie-waardenProject Herbezinning mei 1988
1.01.0.60/25Uitvoerbaarheid van evacuatieProject Herbezinning mei 1988
1.01.0.60/22Reorganisatie Rampenbestrijding: Op dezelfde golflengteMin. Binnenlandse Zaken april 1988
1.01.0.60/23Reorganisatie Rampenbestrijding: Groot-schalige rampenbestrijding in NederlandMin. Binnenlandse Zaken april 1988
1.01.0.60/28Economische schade van een ongeval met kerncentrale.HoofdrapportProject herbezinning 1988