de Laka-catalogus

Overzicht op auteur min-im

datumtitelauteurcategorie
2017-10 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review Meeting Min. I&M afval - algemeen
2017-06 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afval Min. I&M, ANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2017-05 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPF ANVS, Min. I&M olp - productie medische isotopen
2017-05 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten Min. I&M rampenplannen
2017-04 Responsplan. Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten Min. I&M, ANVS rampenplannen
2016-06 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. I&M afval - richtlijn 2011/70/euratom
2015-10 Advies Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Nieuwe onderzoeksreactor 'PALLAS' Min. I&M pallas petten - vergunningsprocedures
2015-10 Samenvatting Zienswijzen Onderzoeksreactor Pallas Min. I&M pallas petten - vergunningsprocedures
2015-09 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (ontwerp) Min. I&M afval - richtlijn 2011/70/euratom
2015-04 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen GKN, NL NEA, Siempelkamp, Min. EZ, COVRA, Min. VROM, Min. EL&I, Min. I&M dodewaard - algemeen
2013-04 Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen 2013 Inspectie Leefomgeving en Transport, Min. I&M toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)