de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.0.23/33 De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-BrabantM.J.J.Scheepers, G.J.de Haas, F.Roelofs, H.Jeeninga, J.Gerde, TNO, NRG december 2020
1.01.0.23/31 Evaluatie Derde Structuurschema elektriciteitsvoorziening. EindrapportECN, Kwink groep juni 2013
1.01.0.23/30Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissingMin. EZ, Min. VROM augustus 2009
1.01.0.23/29 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3a: Kabinets-standpunt na behandeling door Tweede KamerMin. EZ juni 2009
1.01.0.23/27 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissingMin. VROM, Min. EZ februari 2009
1.01.0.23/28 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3: KabinetsstandpuntMin. EZ februari 2009
1.01.0.23/26Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB-deel 1: Ontwerp Planologische kernbeslissing2e Kamer augustus 2002
1.01.0.23/25Herziening tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening. Deel 2: reacties op ontwerp PKB2e Kamer 1994
1.01.0.23/24Startnotitie Milieu-effectrapportage Structuurschema ElektriciteitsvoorzieningMin. EZ, VROM mei 1991
1.01.0.23/23Analyse van de praktiese consequenties van het waarborgingsbeleid voor de lokatie MoerdijkProject Herbezinning 1988
1.01.0.23/32Vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Een nadere analyse van het beleidsvoornemen m.b.v. EVAMIXR.v.Brandenburg september 1986
1.01.0.23/34 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Deel b: hoofdlijnen uit de inspraakRARO, Min.EZ januari 1986
1.01.0.23/22 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ januari 1986
1.01.0.23/20Advies over de pkb Vestigingsplaatsen voor KerncentralesRARO december 1985
1.01.0.23/21 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel C: Advies RAROMin. EZ december 1985
1.01.0.23/18Protest als inspraak: handleiding PKB-procedures kerncentralesVMD, S.Schöne augustus 1985
1.01.0.23/19Geen geschikte vestigingsplaatsen kerncentralesH.Damveld, S.van Duin augustus 1985
1.01.0.23/17Regeringsstandpunt mbt Eindrapport van de Maatschappelijke discussie Energiebeleid vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Antwoorden kamervragen2e Kamer mei 1985
1.01.0.23/16 Plaatsing van nieuwe kerncentrales; dilemma's voor lokaal en provinciaal bestuurSOMSO, Reijnders, W.Turkenburg april 1985
1.01.0.23/14Vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Deel A: BeleidsvoornemensMin. EZ januari 1985
1.01.0.23/15Plaats voor 'n kerncentrale? PKB mapMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM 1985
1.01.0.23/13 De ruimtelijke inpasbaarheid van enige energieoptiesMin. VROM december 1983
1.01.0.23/12 Kerncentrales en woningbouwMin. VROM april 1982
1.01.0.23/11Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ, Min. VROM mei 1980
1.01.0.23/09Samenvatting van reakties op het ASEV. West BrabantPON oktober 1977
1.01.0.23/10 Plaats maken voor kerncentrales? Eindverslagen en resultaten van de Inspraakprocedure PKBPr. Opbouworgaan W-Brabant oktober 1977
1.01.0.23/08 Plaatsen voor kerncentrales en wat wij daarover te zeggen hebbenVMD juni 1977
1.01.0.23/07 Kerncentrales!!! wat zit daar achter??? Achtergrondinformatie voor inspraakprocedureVerkade, Izeboud, Daalderop mei 1977
1.01.0.23/06 Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEVMin. EZ, Min. VROM maart 1977
1.01.0.23/05Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemenMin. EZ, Min. VROM februari 1977