de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.36/16Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installatiesMin. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen oktober 2011
1.01.8.36/17Urenco Nederland BV. Uitbreiding capaciteit naar 6200 tSW/jaar. Milieueffectrapport definitiefDe Roever Omgevingsadvies december 2010
1.01.8.36/18Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning. Uitbreiding van de productiecapaciteit naar 6.200 tSW/jaar van URENCO Nederland B.V. te AlmeloUrenco Nederland BV december 2010
1.01.8.36/15Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …)Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2009
1.01.8.36/13Kernenergiewet-vergunning … (verhoging van de verrijkingscapaciteit)Min. VROM februari 2004
1.01.8.36/14Milieueffectrapport Uraniumverrijkingsindustrie Urenco Almelo, behorende bij aanvraag 16 mei uitbreiding naar 3500 tSW/jaarUrenco Nederland BV mei 2003
1.01.8.36/09Milieueffectrapport: verrijkingsindustrie URENCOUCN maart 1993
1.01.8.36/01Richtlijnen MER Urenco te AlmeloMin. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ juli 1992
1.01.8.36/12Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Uitbreiding URENCO Nederland v.o.f.Commissie MER juni 1992
1.01.8.36/07Pleitnotitie tbv schorsingszitting RvSPlatform Stop UC september 1987
1.01.8.36/02Informatiemap tbv perskonferentiePlatform Stop UC maart 1987
1.01.8.36/06Verslag hoorzitting UCN juli 1986
1.01.8.36/08Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting waarvoor laatstelijk vergunning is verleend......Urenco Nederland BV mei 1986
1.01.8.36/10Kernenergiewet-vergunning: ontwerpbeschikkingMin. EZ 1986
1.01.8.36/05Koninklijk besluit over uitbreidingMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken april 1981
1.01.8.36/11Koninklijk besluit: kernenergiewet art.19 april 1981
1.01.8.36/04Tegen uitbreiding ultracentrifuge fabriekLimburgs Energie Komité 1977
1.01.8.36/03Bezwaren tegen uitbreiding van de UCN-fabriek in AlmeloPPR december 1976