Publicatie Laka-bibliotheek:
Evaluatie van het vergunningstelsel en de aangifteregeling van de kernenergiewet (EVAK): Eindrapport

AuteurMin. VROM
Datumjuni 1988
Classificatie 1.01.0.40/17 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

Voorwoord
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een bestuurlijk
evaluatie-onderzoek naar de uitvoering en de effecten van het
vergunningstelsel ex. artikel 29 en 34 en de aangifteregeling
radioactieve stoffen ex. artikel 28 van de Kernenergiewet. Bij de
uitvoering van het onderzoek mochten de onderzoekers zich verheugen
in de medewerking van vele personen en instell1ngen. Dit geldt
in het bijzonder de leden van de begeleidingscommissie, de Afdeling
Vergunningen Kernenergiewet, enkele medewerkers van de Directie
Stralenbescherming, de geïnterviewde personen (zie bijlage), de
regio's van de Arbeidsinspectie, De Regionale Inspectie Milieuhygiene
en de Rijkskeuringsdienst van Waren en de vergunninghouders
die hebben meegewerkt aan de schriftelijke enquête. Allen worden
hartelijk bedankt voor hun medewerking.
Enschede, februari 1988.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.