de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.30/81Radioactief afval. Waar laten we het?Peter Löhnberg juli 2021
1.01.4.30/78Overall research programme and work programme for 2020-2025COVRA, Technopolis group, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie, J.Bartol, M.Vuorio november 2020
1.01.4.30/77Radioactief afval - waar laten we het?Peter Löhnberg oktober 2020
1.01.4.30/80Naar een continu onderzoeksprogramma voor de eindberging van radioactief afvalTechnopolis group juni 2018
1.01.4.30/75Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale BorsseleL.van de Vate april 2018
1.01.4.30/76An Initial Safety Case for disposal of Dutch radioactive wasteE.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie april 2018
1.01.4.30/74Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheidAdviesgroep OPERA januari 2018
1.01.4.30/72OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.4.30/73Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.4.30/79Structuurvisie Ondergrond. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daaropCommissie MER juli 2017
1.01.4.30/71Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer februari 2017
1.01.4.30/70Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in NederlandTNO april 2016
1.01.4.30/62Financiële situatie Waarborgfonds Eindberging (Wob-verzoek)COVRA, Min.Financiën maart 2015
1.01.4.30/61Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschapH.Damveld, Laka februari 2015
1.01.4.30/57Eindberging radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-Nederland?Laka, D.Bannink, H.Damveld juli 2014
1.01.4.30/60OPERA. Geological and geohydrological characterization of the Boom clay and its overburdenTNO, GJ.Vis, JM.Verweij februari 2014
1.01.4.30/58OPERA MeerjarenplanCOVRA, E.Verhoef juni 2011
1.01.4.30/52Nuclear waste storage in the Netherlands: A case study of North FrieslandUniversiteit van Amsterdam, I.Kinderman juni 2011
1.01.4.30/68Rapportage van onderzoek aan eigenschappen van de klei van Boom die relevant zijn bij de beschouwing van dit laagpakket voor opslag van kernafvalJ.Brugge, B.Vrouwe, Greenpeace januari 2011
1.01.4.30/50Kernafval in beweging. De discussie over ondergrondse opslag radioactief afval 1976-2010H.Damveld februari 2010
1.01.4.30/51Kernafval: Het miljoenenprobleem: Standpunt ZoutkoepeloverlegH.Damveld, Zoutkoepeloverleg september 2009
1.01.4.30/49Kernenergie en de opslag van radioactief afval in zoutkoepels.PvdA fracties Gron/Dre//Frysl. november 2006
1.01.4.30/47De kern van de zaak bevraagd. Een debat over terugneembare berging van radioactief afval als Interactieve Technology AssessmentT.Oosterbaan augustus 2003
1.01.4.30/45De ontdekking van de ondergrondPatricia E. Faase 2002
1.01.4.30/40Touwtrekken om kernafval. 25 Jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepelsH.Damveld juni 2001
1.01.4.30/39Terugneembare berging, een begaanbaar pad?CORA februari 2001
1.01.4.30/69Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ mei 2000
1.01.4.30/53De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteenteJ.B.Grupa, R.Jansma, ECN februari 1999
1.01.4.30/44Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen… (Mijnbouwwet)2e Kamer 1998
1.01.4.30/18Kernafval in zee of zout? Nee fout!S.van Duin, H.Damveld, D.Bannink, Greenpreace april 1994