de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.30/81Radioactief afval. Waar laten we het?Peter Löhnberg July 2021
1.01.4.30/78Overall research programme and work programme for 2020-2025COVRA, Technopolis group, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie, J.Bartol, M.Vuorio November 2020
1.01.4.30/77Radioactief afval - waar laten we het?Peter Löhnberg October 2020
1.01.4.30/80Naar een continu onderzoeksprogramma voor de eindberging van radioactief afvalTechnopolis group June 2018
1.01.4.30/75Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale BorsseleL.van de Vate April 2018
1.01.4.30/76An Initial Safety Case for disposal of Dutch radioactive wasteE.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie April 2018
1.01.4.30/74Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheidAdviesgroep OPERA January 2018
1.01.4.30/73Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie December 2017
1.01.4.30/72OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie December 2017
1.01.4.30/79Structuurvisie Ondergrond. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daaropCommissie MER July 2017
1.01.4.30/71Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer February 2017
1.01.4.30/70Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in NederlandTNO April 2016
1.01.4.30/61Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschapH.Damveld, Laka February 2015
1.01.4.30/52Nuclear waste storage in the Netherlands: A case study of North FrieslandUniversiteit van Amsterdam, I.Kinderman June 2011
1.01.4.30/68Rapportage van onderzoek aan eigenschappen van de klei van Boom die relevant zijn bij de beschouwing van dit laagpakket voor opslag van kernafvalJ.Brugge, B.Vrouwe, Greenpeace January 2011
1.01.4.30/50Kernafval in beweging. De discussie over ondergrondse opslag radioactief afval 1976-2010H.Damveld February 2010
1.01.4.30/51Kernafval: Het miljoenenprobleem: Standpunt ZoutkoepeloverlegH.Damveld, Zoutkoepeloverleg September 2009
1.01.4.30/49Kernenergie en de opslag van radioactief afval in zoutkoepels.PvdA fracties Gron/Dre//Frysl. November 2006
1.01.4.30/47De kern van de zaak bevraagd. Een debat over terugneembare berging van radioactief afval als Interactieve Technology AssessmentT.Oosterbaan August 2003
1.01.4.30/40Touwtrekken om kernafval. 25 Jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepelsH.Damveld June 2001
1.01.4.30/39Terugneembare berging, een begaanbaar pad?CORA February 2001
1.01.4.30/69Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ May 2000
1.01.4.30/53De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteenteJ.B.Grupa, R.Jansma, ECN February 1999
1.01.4.30/18Kernafval in zee of zout? Nee fout!S.van Duin, H.Damveld, D.Bannink, Greenpreace April 1994
1.01.4.30/36Evaluatie van Nederlandse zoutvoorkomens en hun nevengesteente voor de berging van radioactief afval; overzicht van de resultatenRijks Geologische Dienst November 1993
1.01.4.30/20Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Bijlage aanvullend onderzoek fase 1.OPLA September 1993
1.01.4.30/19Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport aanvullend onderzoek fase 1.OPLA September 1993
1.01.4.30/13Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afvalMin. VROM April 1993
1.01.4.30/29Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62)Min. VROM April 1993
1.01.4.30/33De dreunen onder Texel en Friesland. Human induced earthquakes in the NetherlandsM.vd Sluis December 1992