Publicatie Laka-bibliotheek:
Financiële Zekerheidsstelling Kernenergiewet

AuteurMin. VROM, KPMG, NRG
1-01-0-40-32.pdf
Datumapril 2006
Classificatie 1.01.0.40/32 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

                    Ministerie van VROM


            Financiële Zekerheidsstelling
               Kernenergiewet
Dit rapport is door KPMG Corporate Finance N.V (“KPMG Corporate Finance”) en NRG opgesteld onder
overeenkomst tussen het Ministerie van VROM en KPMG Corporate Finance daterend van 25 november
2005. Dit rapport is niet bedoeld om derden van advies te dienen en KPMG Corporate Finance en NRG
accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid richting derden of voor enige gevolgen van
gebruik van het rapport door het Ministerie van VROM. Informatie door derden aan KPMG Corporate
Finance beschikbaar gesteld, is niet op juistheid en volledigheid gecontroleerd.
KPMG Corporate Finance N.V.                                            NRG
Hullenbergweg 300                                           Westerduinweg 3
1101 BV Amsterdam Z.O.                                            Postbus 25
Nederland                                                1755 ZG Petten
                                                       Nederland
                       april 2006
                  Dit rapport heeft 105 pagina’s
              Eindrapport Financiële zekerheidsstelling KEW
        © 2006 KPMG Corporate Finance N.V., lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.
                       Alle rechten voorbehouden.
Inhoudsopgave

Lijst van figuren                                  4

Lijst van tabellen                                 5

Lijst van afkortingen                                6

1     Sam