de Laka-catalogus

Overzicht op auteur ecn

datumtitelauteurcategorie
2016-05 ECN/NRG Meerjarenverkenning 2016-2026 ECN, NRG olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2013-06 Evaluatie Derde Structuurschema elektriciteitsvoorziening. Eindrapport ECN, Kwink groep nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
2012-05 Kosten en baten van CO2-emissiereductie maatregelen ECN, SEO, B.Daniels, B.Tieben, J.Weda, M.Hekkenberg, K.Smekens, P.Vethman ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
2010-03 Kernenergie & brandstofmix; Effecten nieuwe kerncentrales na 2020 ECN, Seebregts, HJM.Snoep, e.a. nieuwe kerncentrales - algemeen
2009-09 Kernenergie & brandstofmix; Effecten nieuwe kerncentrales na 2020. Vertrouwelijk concept 17 september 2009 ECN, Seebregts, HJM.Snoep, e.a. nieuwe kerncentrales - algemeen
2009-04 ECN jaarverslag 2008: Samen werken aan een duurzame toekomst ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2007-09 Fact finding kernenergie Rapport SER, P.Lako, M.J.J.Scheepers, ECN, NRG opinie - maatschappelijke organisaties
2006-02 Potentieelverkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing tot 2020 B.Daniëls, J.Farla, ECN, MNP ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
2005-11 Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering ECN, NRG, Seebregts, R.Jansma borssele - algemeen
2005-05 ECN. The Next 50 years. Four European Energy Futures ECN, J.J.C.Brugging olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2005-05 The next 50 years: Four European energy futures J.J.C.Bruggink, ECN ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
2005-03 Referentieramingen energie en emissies 2005-2020 van Dril, Elzenga, ECN, RIVM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
2003-01 Velký den v Temelin PLAGE, ECN.cz strips / beeldverhalen
2001-10 The Role of Nuclear Energy in Establishing Sustainable Energy Paths ECN, IVM, Brugging, Vd Zwaan algemeen
2001-05 De kleur van stroom: milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit ECN, Greenpeace elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2001-05 Jaarverslag 2000 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2000-04 Jaarverslag 1999 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-10 CO2-reductie in binnen- of buitenland? van Dril, ECN ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1999-08 Welkom bij ECN en NRG (afdelingen en telefoonnrs) ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-04 Jaarverslag 1998 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1999-02 Long-term scenarios and the role of fusion power P.Lako, Ybema, Seebregts, ECN, RISO kernfusie - algemeen
1999-02 De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteente J.B.Grupa, R.Jansma, ECN afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1998-10 Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen ECN, RIVM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1998-09 Onderzoek verarmd uranium vliegtuigongeval Bijlmermeer ECN, Nucleair Onderzoek verarmd uranium - civiel - bijlmer
1998-04 Jaarverslag 1997 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1998-03 Nationale Energie Verkenningen 1995-2020 Trends en Thema’s ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1997-09 Incogen Pre-feasibility study, Nuclear Cogeneration ECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-09 Incogen Pre-feasibility study, Nuclear Cogeneration Summary Report ECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-09 A repository design for the retrievable disposal of radioactive waste in rocksalt Dodd, Heijdra, Prij, ECN afval - opslag op land (oa zout/klei)
1997-07 Back-end of the HTR fuel cycle R.Schram, J.Prij, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1997-06 Nut en noodzaak. Notitie over opwerken van radioactief materiaal Min. EZ, ECN afval - opwerkingscontracten
1997-05 Legislation covering the Decommissioning of Nuclear Installations. An overview of policies and recent developments Dodd, Seebregts, R.Jansma, ECN ontmanteling
1997-04 ECN Publikaties published in 1996 ECN, van Nes, Woudstra-Zwiers olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1997-03 Concept ontwerp terughaalbare berging in steenzout Heijdra, Prij, ECN afval - opslag op land (oa zout/klei)
1996-12 ECN publicaties verschenen in 1995 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-11 Inrichtings- en locatie-aspecten van een decontamineringsfaciliteit in Den Helder H.U.Staal, ECN toepassingen radionucliden - rest
1996-10 Energie innovatie in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Strategisch plan 1997-2000 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-08 Actieplan Bomdreiging. Bedrijfshulpverlening Onderzoekslokatie Petten (concept) ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-08 Onderzoek van drie bronhouders ECN illegale handel - zwarte markt/smokkel - alg.
1996-07 Welkom bij ECN (afdelingen en telefoonnummers) ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1996-06 Technology Assessment HTR; samenvatting en conclusies ECN, C.Andriesse veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 1 - Thermodynamische potentieel van de Hoge Temperatuur Reactor ECN, van Rij veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 2 - Inpasbaarheid Hoge Temperatuur Reactor in industriële processen ECN, Smit, de Beer, Kok veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 3 - Economie van nieuwe concepten van de modulaire Hoge Temperatuur Reactor ECN, P.Lako veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 4 - Power Upscaling of High Temperature Reactors ECN, A.van Heek veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 5 - Thorium Fueled High Temperature gas cooled Reactors ECN, Bultman veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 6 - The radiological risks associated with the thorium-fuelled HTR... ECN, Dodd, van Hienen veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 7 - Maatschappelijk draagvlak voor de introductie van de Hoge Temperatuur Reactor ECN, de Ruiter veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 8 - Kernenergie en duurzame ontwikkeling ECN, W.Turkenburg veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-06 Technology Assessment HTR; 9 - Het duurzame van de Hoge Temperatuur Reactor ECN, C.Andriesse veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1996-04 Vragen over Tsjernobyl ECN, Bart Stam tsjernobyl - ongeluk & omgeving - algemeen
1995-12 ECN Publikaties verschenen in 1994 ECN allerlei - recensies - woord
1995-11 Inherent veilige kenmerken van innovatieve kernreactoren J.A.Heil, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1995-11 Assessing the radiological risks associated with technologies studied in the dutch research programme for recycling actinides and fission products D.H.Dodd, ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1995-04 Economics and Market potential of the Modular High Temperature Reactor in the Netherlands ECN, P.Lako, Stoffer, Beeldman veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-11 Abstracts IAEA Technical Committee meeting on development status of modular HTRs and their future role. 28-30 November 1994. Hosted by ... ECN IAEA, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-10 Retrievability of radioactive waste from a deep underground disposal facility Heijdra, Bekkering, ECN afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-09 Statusrapport hoge temperatuurreactoren A.I.van Heek (ECN) veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-08 Publikaties verschenen in 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-08 Safety consequences of the release of radiation induced stored energy ECN, Prij afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-07 Simulation of the build-up of radiation damage in NaCl ECN, Soppe, Prij afval - opslag op land (oa zout/klei)
1994-07 Calculation of design uncertainties for development of fusion reactor blankets, taking into account uncertainties in nuclear data ECN, Hogenbirk kernfusie - rest
1994-07 Loss-of-Coolant and Loss-of-Flow Accidents in the SEAFP first wall/blanket cooling system ECN, Komen, Koning kernfusie - rest
1994-06 Tijdschriftenlijst bib. ECN juni 1994 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-06 Milieu-effectrapport Opslagloods. Aanvulling ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1994-06 Energie-aanbod en CO2-reductie in 2010/2015 ECN, van Hilten, Beeldman, Kroon ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1994-06 WHITE reactor integraal programma ECN, PINK veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
1994-05 Present status of intermediate ENRGY data evaluation for accelerator-based ransmutation of radioactive waste ECN, Koning afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1994-04 Status report EFF/EAF projects ECN, Gruppelaar, Kopecky kernfusie - rest
1994-03 ECN en de kernenergiewet ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-12 Elektriciteit uit uranium, kolen of aardgas. Milieu en veiligheid... ECN algemeen
1993-11 Engine Jaarplan 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-10 inherente veiligheid van kerncentrales: redder in nood of fopspeen? J.S. Hoogschagen, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1993-09 Activities Report 1992 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-09 Basissubsidieprogramma 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-09 Richtlijn niveau-3 PSA ECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1993-07 Transmutatie van kernafval - statusrapport programma RAS ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
1993-06 Jaarverslag 1992 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-05 Basissubsidieprogramma - jaarverslag 1992 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1993-05 Jaslovske Bohunice Obecny urad Jaslovske Bohunice slowakije installaties
1993-04 ABC van kernenergie ECN, NNS, GKN allerlei - rest
1993-03 Startnotitie MER ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-12 Straling, hoe zit dat nou? ECN straling - algemeen
1992-10 Activities report 1991 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-06 Basissubsidieprogramma 1992 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-05 Basissubsidieprogramma - jaarverslag 1991 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1992-04 Jaarverslag 1991 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1991-06 Results of a comparison study of advanced reactors Nucon, ECN, KEMA veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1991-05 Publikaties verschenen in 1990 C.de Graaf, ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1991-05 Safety and economics of new generations of nuclear reactors P.Lako, ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - algemeen
1991-04 Veiligheidsaspecten van HFR-bedrijfsvoering 1989 ECN olp - hfr petten
1990-05 Jaarverslag 1989 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1990-05 Recent Developments in reactivity initiated accidents assessments ECN veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
1989-08 Gebruiksaanwijzing Bedrijfstelefoon ECN, PTT olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989-08 Telefoongids ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1989-07 Toekomstige produktiekosten van basislasteenheden P.G.M.Boonekamp, ECN kosten
1989-06 Jaarverslag 1988 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1988-09 Ernstige reactorongevallen: lozingen en storingen Heijn, Boer, ECN veiligheid - centrales - bronterm
1988-04 Jaarverslag 1987 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1987-12 Ernstige reactorongevallen opnieuw bezien; de bronterm ECN veiligheid - centrales - bronterm
1987-12 Ernstige reactorongevallen opnieuw bezien; de bronterm. Bijlagen ECN veiligheid - centrales - bronterm
1987-09 Nationale Energie Verkenningen 1987 ECN algemeen
1987-04 Jaarverslag 1986 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1986-07 Stralingsmetingen bij ECN na Tsjernobyl ECN tsjernobyl - gevolgen nederland - algemeen
1986-04 Jaarverslag 1985 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1985-08 Onderzoek met energie ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1985-05 Jaarverslag 1984 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1985-03 Verbrandingsovens voor laag- en middelradioactief afval G.B.Luyten, ECN dodewaard - verbrandingsoven
1984-10 Radioaktief afval in Nederland (uitgebreid verslag KIVI-symposium) KIVI, ECN afval - algemeen
1984-06 Mogelijkheden van interimopslag in Nederland van bestraalde splijtstofelementen en kernsplijtingsafval MINSK, KEMA, ECN afval - opslag op land - locatiekeuze
1984-05 Jaarverslag 1983 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1983-09 De beleving van energierisico's ECN, RU Leiden opinie - peilingen
1983-06 Jaarverslag 1982 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1983-04 ESC Jaarverslag 1982 & algemene info ECN, ESC olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-09 De berekeningswijze van de kWh-kosten van een kerncentrale N.J.Koenders, ECN kosten
1982-07 Summary of Activities July 1981 - July 1982 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-06 Jaarverslag 1981 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-05 Studie kenmerken van bovengrondse constructie van een opbergmijn voor radioaktief afval in de Noordzee ECN afval - rest 'oplossingen'
1982-04 ESC Jaarverslag 1981 & algemene info ECN, ESC olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1982-04 De bronterm bij ernstige reactorongevallen, een kritische evaluatie van nieuwere inzichten. ECN veiligheid - centrales - bronterm
1982-04 De bronterm bij ernstige reactorongevallen, een kritische evaluatie van nieuwere inzichten. deel 2: bijlagen ECN veiligheid - centrales - bronterm
1982-02 De Kosten van Elektriciteit uit Kernenergie N.J.Koenders, ECN kosten
1981-08 Resultaat van studie naar veiligheid van Canadese zwaarwater reactor CANDU KFD, ECN, KEMA veiligheid - reactoren - candu
1981-05 Lasten en baten van de elektriciteitsvoorziening in Nederland (waarin: historische kosten van kernenergie) N.J.Koenders, ECN kosten
1980-04 Verslag over het jaar 1979 ECN dodewaard - algemeen
1979-05 Jaarverslag 1978 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1976-12 Geologic Waste Disposal Program to be carried out in the Netherlands Rijks Geologische Dienst, ECN afval - eindberging: zoutkoepels & klei
Energie Verslag Nederland 1994 ECN algemeen
Energieverslag Nederland 1993 ECN algemeen
Energie Verslag Nederland 1995 ECN algemeen
De hardheid van de nucleaire optie in Nederland. Een onderzoek naar de doorgang van een verguisde technologie F.van Vugt, ECN algemeen
Energie Verslag Nederland 2004: overheid en energiebeleid ECN algemeen
Klein vademecum voor de energie 1982 ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
Energie verslag Nederland 1999 ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
Energieverslag Nederland 2000 ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
Energie Verslag Nederland 2004: elektriciteits- en gasmarkt ECN elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
* Radioactiviteit: Meten, reinigen en opruimen ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
* ECN: Verwerking van radioaktief afval ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
ECN opleidingengids ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Activities report 1989 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Jaarverslag 1989 ondernemingsraad ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Activities Report 1990 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
* Radioactief afval verwerking ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Sociaal, Arbo- en OR-jaarverslag 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Milieu-effectrapport Opslagloods ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Jaarverslag 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Activities Report 1993 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
* Energieonderzoek Centrum Nederland ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
* Radioactief afval verwerking ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Jaarverslag 1994 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Onderzoek bij ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Jaarverslag Ondernemingsraad 1994 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Activities Report 1994 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Een kernreactor bouwen: Geschiedenis van de stichting ECN. Periode 1945-1962 J.Goedkoop, ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
ECN: 40 years creativity in energy ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Jaarverslag 1995 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Activities Report 1995 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Lozingslimieten ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Jaarverslag 1996 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
OR Jaarverslag 1996 ECN ECN Ondernemingsraad olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Energie innovaties. Strategische voornemens 2001-2004 ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2004 jaarverslag ECN ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
Op weg naar de markt: De geschiedenis van ECN: 1976 - 2001 G.Verbong, ECN olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
* De Lage Flux Reactor ECN olp - hfr petten
* Wat u moet weten bij de HFR ECN olp - hfr petten
Drastische CO2 reductie; hoe is het mogelijk P.Okken, ECN ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
Uraniumverrijking in Nederland Kelling, Lindhout, ECN uranium - verrijking
Mechanical Testing irradiated materials ECN veiligheid - algemeen
Ernstige reactorongevallen opnieuw bezien: Gevolgen voor de omgeving ECN, Hienen, Roelofsen veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
HTR-Incogen Symposium, 16 Januari 1997 ECN veiligheid - reactoren - nieuwe generaties - htr
Risico's van de splijtstofcyclus - bijlagen ECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
Risico's van de splijtstofcyclus ECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
Technological Risk, Policy Theories and Public Perception Hisschemöller, Midden, ECN veiligheid - risico-analyses & -beleving
Transmutation of long-lived fission products ECN, Abrahams afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
Transmutation of fission products in reactors and accelerator-driven systems; critical remarks A.J.Janssen, ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
Advanced Technologies for the reduction of nuclear waste ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
Levensduurverkorting radioactief afval - optie voor de aanpak van het kernafvalprobleem ECN afval - actiniden (-transmutatie/verbranden)
Medical Valley. Nucleaire geneeskunde in de Pettense duinen ECN, Mallinckrodt Medical allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
Brandstofcellen ECN allerlei - rest
Ein grosser Tag in Temelin PLAGE, ECN.cz strips / beeldverhalen
* Verwerking van radioactief afval ECN olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
Propositie Energy & Health Campus Europe ECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord pallas petten - algemeen

*: Geschatte datum