de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
6.01.4.20/44Heritable anomalies in the high background radiation region in Kerala, IndiaV.T.Padmanabhan maart 1998
6.01.4.20/46Variations in outdoor radiation levels in the NetherlandsR.O.Blaauboer, R.C.G.M.Smetsers april 1996
6.01.4.20/22Beleidsstanpunt Radon (Concept)Min. VROM augustus 1993
6.01.4.20/05Natural Sources of Ionizing Radiation in EuropeCommission European Communities 1993
6.01.4.20/19 Eindrapport van onderzoeksprogramma "Reguleerbare vormen van natuurlijke achtergrondstraling" (RENA)NOVEM april 1992
6.01.4.20/42Stralingsrisico's, evaluatie van wetenschappelijke gegevens over risico's van ioniserende straling t.b.v. normstellingGezondheidsraad december 1991
6.01.4.20/11Strahlung im AlltagMensch und Umwelt 1991
6.01.4.20/06Positieve & negatieve effecten stralingsbelasting doorgebruik secundaire grondstoffen in bouwproduktenMin. VROM, Winder december 1990
6.01.4.20/07Normstelling ioniserende straling voor bouwproduktenMin. VROM, Ackers december 1990
6.01.4.20/10Achtergrondstraling op de voorgrondMin. VROM december 1990
6.01.4.20/08Natuurlijke radioactiviteit in voedselMin. VROM, van Dijk september 1990
6.01.4.20/26Tin and RadiationMinewatch augustus 1990
6.01.4.20/17Radon. Radon Research ProgramUS DoE maart 1990
6.01.4.20/45Radon in het binnenhuismilieuJ.J.M.Engels oktober 1989
6.01.4.20/02Methodiek bepaling toegevoegde stralingsdoses als gevolg van toepassen in woningen van bouwmaterialen met verhoogdgehalte natuurlijke radioactiviteitJ.G.Ackers, Min. VROM september 1989
6.01.4.20/18International workshop on residential Radon EpidemologyUS DoE juli 1989
6.01.4.20/03Straling vanuit bouwmaterialen normen voor betonMin. VROM 1989
6.01.4.20/15Radiation around usUKAEA 1989
6.01.4.20/40MilieukwaliteitseisenMin. VROM december 1988
6.01.4.20/41Verantwoordingssysteem ALARA/optimalisatieMin. VROM december 1988
6.01.4.20/24El radón en las viviendasWISE november 1988
6.01.4.20/39Beleidsimplicaties met betrekking tot reguleerbare vormen vannatuurlijke achtergrondstraling, milieuhygiene, economische en bestuurlijke aspectenPEO april 1988
6.01.4.20/12Cancer effects of background radiationAlice Stewart mei 1987
6.01.4.20/38Dosisconversiefactoren, reductiefactoren en letselcriteria voor radioactieve stoffenMin. VROM, Min. BZ april 1987
6.01.4.20/09Der Radon-ReportWolfgang Wirtz 1987
6.01.4.20/37Eindrapportage en evaluatie van het SAWORA-onderzoekprogr. naar het niveau van de natuurlijke straling in NederlandPEO september 1986
6.01.4.20/21Ventilatie- en infiltratiemetingen in een woning i.v.m.radonproblematiekDe Gids, Phaff, Min. VROM juni 1986
6.01.4.20/36Metingen van parameters ter bepaling van de radonbelasting in het kader van het nationaal onderzoekprogr. SAWORAPEO juni 1986
6.01.4.20/27Onderzoekprogramma Reguleerbare vormen van natuurlijke achtergrondstraling (RENA)PEO maart 1986
6.01.4.20/01De natuurlijke radioactiviteit van Nederlandse grondenBannink, Keen februari 1986