de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.26/05 PlanMER tweede kerncentrale Borssele: concept-notitie reikwijdte en detailniveauMin. EL&I, M.Verhagen november 2011
1.01.8.26/02 Samenvatting zienswijzen en adviezen Tweede Kerncentrale BorsseleMin. VROM juni 2010
1.01.8.26/03 Richtlijnen milieueffectrapport Tweede Kerncentrale BorsseleMin. VROM juni 2010
1.01.8.26/01 Realisatie tweede kerncentrale Borssele. Advies voor richtlijnen van het milieueffectrapportCommissie MER december 2009
1.01.8.26/04 Verslag informatiebijeenkomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e kerncentrale BorsseleMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG oktober 2009