de Laka-catalogus

Overzicht op auteur epz

datumtitelauteurcategorie
2022-07 EPZ Jaarverslag 2021 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2021-07 EPZ Jaarverslag 2020 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2020-11 Visie EPZ op kernenergie in Nederland na 2033 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2020-07 EPZ Jaarverslag 2019 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2020-03 Kerncentrale Borssele, wat is er nodig voor langer openblijven GS Zeeland, EPZ borssele - algemeen
2019-05 EPZ Jaarverslag 2018 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2018-05 EPZ Jaarverslag 2017 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2017-07 EPZ Jaarverslag 2016 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2016-06 Jaarverslag 2015 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2015-11 Veiligheidsrapport Kernenergiecentrale Borssele - VR15 versie 1 EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2015-07 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage 10EVA13/ CSA juli 2015 EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2015-06 Jaarverslag 2014 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2014-05 Jaarverslag 2013 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2013-06 Jaarverslag 2012 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2012-09 Reactorvat kerncentrale Borssele EPZ borssele - algemeen
2012-09 Vergunningsaanvraag levensduurverlenging Kerncentrale Borssele EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2012-03 Jaarverslag 2011 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2011-12 Basisdocument 10EVA13 (Toetsingskader en PvA van de 3e tienjaarlijkse evaluatie) EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2011-10 Europees robuustheidsonderzoek voor kerncentrales: complementary safety assessment (CSA) EPZ borssele - algemeen
2011-10 Final Report: Complementary Safety margin Assessment EPZ borssele - algemeen
2011-05 Jaarverslag 2010 EPZ, J.Bongers elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2010-07 Milieueffectrapportage Brandstofdiversificatie EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2010-06 Jaarverslag 2009 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2010-06 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6 EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2009-06 Jaarverslag 2008 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2008-06 EPZ Jaarverslag 2007 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2008-05 Startnota milieueffectrapportage kerncentrale Borssele brandstofdiversificatie EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2008-04 Brandstofdiversificatie kerncentrale Borssele EPZ borssele - algemeen
2007-06 EPZ Jaarverslag 2006 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2006-06 Convenant Kerncentrale Borssele EPZ, Min. VROM, Delta, Essent borssele - algemeen
2006-06 Borssele Nuclear Power Plant Convenant EPZ, Delta, Essent, Min. VROM borssele - algemeen
2006-03 Service agreement for the reprocessing of irradiated oxide fuel EPZ, COGEMA borssele - algemeen
2004-05 Jaarverslag 2003 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2003-10 30 Jaar kerncentrale Borssele EPZ borssele - algemeen
2003-10 Persmap Bijeenkomst 30 jaar kerncentrale Borssele EPZ borssele - algemeen
2003-06 Wob-verzoek Wise levensduurverlenging kerncentrale Borssele Min.EZ, VROM, EPZ borssele - algemeen
2001-05 Jaarverslag 2000 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
2001 EPZ EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1999-04 Jaarverslag 1998 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1999-03 Jaarcijfers kernenergie-eenheid centrale Borssele EPZ borssele - algemeen
1998-11 Feiten over kernenergie EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1998-05 Jaarverslag 1997 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1997-12 EPZ Productie: electriciteit en warmte dag en nacht beschikbaar EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1997-11 Energie en het broeikas. Een antwoord in 60 vragen EPON, EPZ, EZH, Una, SEP ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1997-05 Jaarcijfers 1996 kernenergie-eenheid centrale Borssele EPZ borssele - algemeen
1997-04 Jaarverslag 1996 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1997 Electriciteit uit kernenergie EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1996-05 Milieuzorg en energie EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1996-04 Jaarverslag 1995 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1996-03 Een internationale uitdaging voor de Nederlandse electriciteitsproducite EPON, EPZ, Una, EZH, SEP elektriciteit - bedrijven - rest & algemeen
1996-01 Optimalisatie splijtstof kernenergie-eenheid Borssele. Milieu-effectrapport -samenvatting KEMA, EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1995-10 Modificaties kernenergie-eenheid centrale Borssele EPZ borssele - algemeen
1995-07 Startnotitie MER 'Optimalisatie splijtstof' KCB EPZ, KEMA borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1995-07 Buitenbedrijfstelling en Ontmanteling van de Kernenergiecentrales te Borssele en Dodewaard EPZ, GKN, SEP ontmanteling
1995-04 Jaarverslag 1994 EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz
1993-12 Aanvraag om een vergunning voor het wijzigen van de kernenergiecentrale te Borssele EPZ EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993-12 Beschrijving voorgenomen wijzigingen KCB EPZ borssele - algemeen
1993-12 Milieu-effectrapportage modificaties kernenergie-eenheid centrale Borssele. Samenvatting EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993-12 Modificaties Kernenergie-eenheid centrale Borssele; Milieu-effectrapport KEMA, EPZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993-06 Electriciteit uit kernenergie EPZ borssele - algemeen
1993-06 Modificaties kernenergie-eenheid centrale Borssele EPZ borssele - algemeen
1993-02 Gedragsregels voor bezoekers, locatie Zeeland EPZ borssele - algemeen
1993 Elektriciteit uit Kernenergie en radioactief afval EPZ elektriciteit - bedrijven - pzem, epz