de Laka-catalogus

Overzicht op auteur min-sociale-zaken

datumtitelauteurcategorie
2012 Themarapportage ioniserende straling 2011 Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2009-10 Verslag informatiebijeenkomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e kerncentrale Borssele Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …) Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National Report Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - algemeen
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.) Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn - export vu rusland
2000-04 Ontwerp-Besluit Stralingsbescherming. Implementatie van Euratomrichtlijnen 96/29/Euratom en 97/43/Euratom Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1999-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1998 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD ongelukken
1998-09 National Report of the Kingdom of the Netherlands under the Convention on Nuclear Safety Min. Sociale Zaken algemeen
1998-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1997 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD ongelukken
1998-06 Inrichtingvergunning Covra Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra - vergunningen/procedures
1997-05 Gebeurtenissen in 1996 in de kerncentrales Borssele en Dodewaard en bij de vergunninghouders ECN en COVRA Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD ongelukken
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429 Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra - vergunningen/procedures
1996-07 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1995 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD ongelukken
1995-08 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1994 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD ongelukken
1995-04 Complexvergunning ECN Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995-04 Beschikking LSO/Opslagloods ECN Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995-04 Vergunning LFR Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS olp - hfr petten
1994-10 Storingen in de kerncentrales Borrsele en Dodewaard gedurende 1993 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD ongelukken
1993-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1992 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD ongelukken
1992-07 Richtlijnen MER Urenco te Almelo Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1992-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1991 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD ongelukken
1991-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1990 Min. Sociale Zaken & werkgelegenheid, KFD ongelukken
1990-06 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1989 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid ongelukken
1990-03 Omgaan met risico's- Normstelling ioniserende straling voor arbeid en milieu Min. VROM, Min. Sociale Zaken straling - normen
1989-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1988 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid ongelukken
1989-05 Ontwerpbeschikking aanvraag vergunning Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. (Adaptation of IAEA Codes SS 50-C-D) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. Adaption of IAEA Codes 50-C-D (Rev. 1) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant operation. Adaption of IAEA Codes Safety 50-C-O (Rev. 1) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Hoofdregel Kwaliteitsborging voor de veiligheid van kerncentrales. Bewerking van IAEA Codes Safety Series 50-c-QA (Rev. 1) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM veiligheid - reactoren - algemeen
1988-04 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1987 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid ongelukken
1987-08 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1986 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid ongelukken
1986-06 Richtlijnen lokatiegebonden MER Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1986-06 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1985 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid ongelukken
1985-07 Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afval Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - opslag op land - locatiekeuze
1985-05 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1984 Min. Sociale Zaken ongelukken
1985 Plaats voor 'n kerncentrale? PKB map Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1984-08 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1983 Min. Sociale Zaken ongelukken
1983-07 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1982 Min. Sociale Zaken ongelukken
1982-08 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1981 Min. Sociale Zaken ongelukken
1981-05 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1980 Min. Sociale Zaken ongelukken
1981-04 Koninklijk besluit over uitbreiding Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1979-08 Opzetnota. Maatschappelijke diskussie over de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekking Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VRO opinie - brede maatschappelijke discussie
1976-09 Alarmregelingen kernenergiecentrales (Borssele, Dodewaard) Min. V&M, Min. L&V, Min. Sociale Zaken rampenplannen
1960-08 Wetgeving bescherming volksgezondheid tegen stralinggevaar Min. Sociale Zaken aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving