Publicatie Laka-bibliotheek:
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010

AuteurMin. VROM, KFD
1-01-0-03-31.pdf
Datumseptember 2011
Classificatie 1.01.0.03/31 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Rapportage van ongewone gebeurtenissen
in Nederlandse nucleaire inrichtingen
in 2010
Ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010 | 20 september 2011
Colofon
                VROM-Inspectie
                Directie Uitvoering
                Kernfysische Dienst

                Nieuwe Uitleg 1
                Postbus 16191
                2500 BD Den Haag
Datum:             September 2011

Publicatienummer:        VI-2011-112
Deze publicatie is te downloaden van www.vrominspectie.nl
                                              Pagina 2 van 27
Ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010 | 20 september 2011
InhoudSamenvatting ................................................................................................................ 4

1     Inleiding ........................................................................................................... 5

2     Nederlandse ongewone gebeurtenissen in 2010 ..................................................... 6

2.1    Kernenergiecentrale Borssele ............................................................................................... 6
2.2    Overige Nederlandse nucleaire inrichtingen .......................................................................... 12
2.2.1   Hoge Flux Reactor (HFR) te Petten ...................................................................................... 12
2.2.2   Overige installaties van NRG te Petten ................................................................................. 13
2.2.3   Centrale Organisatie voor Radioactief Afval te Borsele ........................................................... 14
2.2.4   Hoger Onderwijs Reactor te Delft ........................................................................................ 15
2.2.5   E