Publicatie Laka-bibliotheek:
Alarmregelingen kernenergiecentrales (Borssele, Dodewaard)

AuteurMin. V&M, Min. L&V, Min. Sociale Zaken
Datumseptember 1976
Classificatie 1.01.0.60/03 (RAMPENPLANNEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Alarmregelingen kernenergiecentrales
Door aanwijzing als 'nucleaire installatie' van de kernenergiecentrales
te Dodewaard en Borssele diende voor deze beide centrales een alarmregeling 
te worden vastgesteld.
In de hieronder afgedrukte beschikkingen
wordt hierin voorzien. De basis wordt gevormd door het
rapport 'Algemene grondslagen voor waarschuwingsen
alarmregelingen bij nucleaire installaties • van de Interdepartementale
Commissie voor de Kernenergie. De
als bijlage bij de beschikkingen gevoegde alarmregelingen
geven de wijze van melding aan van een (dreigende)
ontsnapping vanradio-actieve stoffen en regelen deverdere
alarmering en de meting van de straling. Voorts
wordt de instelling geregeld van een 'maatregelencommissie'
die, rekening houdend met alle aspecten, de besluiten
neemt over te nemen maatregelen. Overigens behouden
de betrokken ministers uiteraard de uiteindelijke
verantwoordelijkheid.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.