Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1989

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid
1-01-0-03-10.pdf
Datumjuni 1990
Classificatie 1.01.0.03/10 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

DIRECTORAAT-GENERAAL VAN DE ARBEID                RT 90-053
Kernfysische Dienst
Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1989.

Inleiding.

In 1989 werden in totaal 32 storingen door de vergunninghouders aan de
Kernfysische Dienst gemeld, 25 door Borssele en 7 door Dodewaard.
Deze melding vindt sedert 1987 plaats op basis van het nationaal storings-
meldingssysteem. Dit systeem is onder meer gebaseerd op het "Incident
Reporting System" (IRS) van het Internationaal Atoom Energie Agentschap
(lAEA). Hierbij worden afwijkingen in de bedrijfsvoering van de centrales op
systematische wijze beheersmatig verwerkt opdat adequate maatregelen
getroffen kunnen worden om de veiligheid van de centrales te waarborgen.
Deze meldingen staan los van de melding in geval van een dreigend ongeval
waarbij de alarmregelingen van de kerncentrales in werking treden.

Het aantal meldingen vanuit Borssele in 1989 behoeft nadere toelichting.
Door de invoering van de storingswerkgroep en het kwaliteitszorgsysteem
worden er meer storingen in een verbeterde veiligheidscultuur binnen de
organisatie gemeld. Tijdens normaal bedrijf vinden er in de centrale steeds
meer periodieke beproevingen plaats om afwijkingen vroegtijdig op te
sporen. 60 % van de storingen zijn opgetreden tijdens periodieke beproevin-
gen.
Er vond een relatief hoog aantal (7) storingen plaats aan de noodstroom-
dieselgeneratoren hetgeen reden was om een speciale interne werkgroep in te
stellen om alle praktische ervaringen met de diesels te evalueren. Deze
informatieuitwisseling vindt ook plaats in een internationale werkgroep van
gebruikers en de leverancier.

Er zijn in 1989 twee storingen, die in Borssele optraden internationaal
gemeld omdat hieruit mogelijkerwijs wereldwijd lering kan worden getrokken.
Dit betreft de lekkage van water in de reaktorput op 13 maart 1989 en het
uitvallen van het brandmeldsysteem op 25 april 1989.

In tegenstelling tot voorafgaande jaren waarin een categorie indeling
overeenkomstig het Zweedse (m