Publicatie Laka-bibliotheek:
Ontwerp-Besluit Stralingsbescherming. Implementatie van Euratomrichtlijnen 96/29/Euratom en 97/43/Euratom

AuteurMin. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datumapril 2000
Classificatie 1.01.0.40/26 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
maakt bekend dat ten aanzien van het onderstaande ontwerp 
van een algemene maatregel van bestuur gedurende vijf weken 
na dagtekening van deze Staatscourant wensen en bezwaren te 
zijner kennis kunnen worden gebracht. (Adres: Ministerie van
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie 
Arbeidsomstandigheden, Afdeling Arbeidsmilieu, postbus 90801, 
2509 LV Den Haag.)

Ontwerp- BESLUIT STRALINGSBESCHERMING

IMPLEMENTATIE VAN EURATOMRICHTLIJNEN
96/29/EURATOM EN 97/43/EURATOM

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.