Publicatie Laka-bibliotheek:
Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1997

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD
1-01-0-03-18.pdf
Datumjuni 1998
Classificatie 1.01.0.03/18 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid            RT98-347.256
Kernfysische Dienst


Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overigen
nucleaire installaties gedurende 1997


Inleiding

In 1997 werden in totaal 24 gebeurtenissen in de twee Nederlandse kernenergiecentrales aan
de Kernfysische Dienst gemeld, 15 door Borssele en 9 door Dodewaard.

De meldingen vinden sedert 1987 plaats op basis van het nationaal storingsmeldingssysteem.
Dit systeem is onder meer gebaseerd op het "Incident Reporting System" (IRS) van het Inter-
nationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) te Wenen. Deze meldingen staan los van de
melding in geval van een dreigend ongeval waarbij de alarmregeling van de kernenergiecen-
trales in werking treedt.

De categorie-indeling wordt op basis van de "International Nuclear Event Scale (INES)"
vermeld. Deze indeling van INES-niveau 0 tot INES-niveau 7 is door het IAEA en het Nucle-
aire Energie Agentschap van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik-
keling (NEA/OESO) vastgesteld als middel om de ernst van gebeurtenissen bij de kernener-
giecentrales in consistente termen aan de bevolking duidelijk te maken.

Van de gemelde gebeurtenissen waren er 23 op INES-niveau 0 en 1 op INES-niveau 1.
Gebeurtenissen op INES-niveau 0 betreffen afwijkingen die ieder op zich van geen belang zijn
voor de nucleaire veiligheid. Deze afwijkingen worden op systematische wijze aan een nadere
analyse onderworpen opdat adequate maatregelen getroffen kunnen worden.
Gebeurtenissen op INES-niveau 1 betreffen storingen van belang voor de nucleaire veiligheid
waarbij de bedrijfsvoorwaarden worden overschreden. Dit kan te wijten zijn aan het falen van
apparatuur, aan menselijke fouten of aan procedurele onvolkomenheden.

In 1997 werden bij de kernenergiecentrale Borssele gedurende een langdurige
splijtstofwisselperiode (8 februari tot 15 juli) een groot aantal omvangrijke
veiligheidsverhogende wijzigingen gerealiseerd in het kader van het Project Modificaties (1