Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1986

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid
1-01-0-03-07.pdf
Datumaugustus 1987
Classificatie 1.01.0.03/07 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede ,Kamer" der'·'Staten-Generaal
                                              2
Vergaderjaar 1986--1987
t8226           Het'functioneren, van kerncentrales
Nr. 7           BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN ENWERKGELE..,
             GENHElD

             Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

             's·Gravenhage, 4 augustus 1987

               Tijdens het kamerdebat van 27 februari 1980 ter behandeling vande
             Nota inzake het kernongeval nabij Harrisburg (VS) is door de toenmalige
             minister van Sociale Zaken de toezegging gedaan jaarlijks te rapporteren
             betreffende het functioneren van de Nederlandse kerncentrales.
               Naar aanleiding hiervan doe ik u hierbij eenO\l~rzichtvande~toringen
             i,n de kernenergiècentrales Borssele en Dodewaard over het jaar 1986.
             toekomen.                        .
               Zoals uit dit overzicht blijkt, hebben zich in genoemde periode geen
             ernstige storingen voorgedaan. Bijzondere veiligheidsmaatregelen waren
             dan ook niet noodzakelijk. Ook hadden deze storingen In geen enkel geval
             gevolgen voor de omgeving.

             De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
             J. de Koning
             Tweede Kamer1 vergaderjaar 1986-1987, 16226,' nr. 7          1
               Storingen in de kernenergiecentrale. Bor..ele en Dodewaard
               gedurende 1986

                De opgetreden storingen in de kernenergiecentrales Borssele en
               Dodewaard over het jaar 1986 zijn voor zover mogelijk ingedeeld volgens: