the Laka catalogue

Overview on author min-sociale-zaken

datetitleauthorcategory
2012 Themarapportage ioniserende straling 2011 Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid liability / insurance / legislation
2009-10 Verslag informatiebijeenkomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e kerncentrale Borssele Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - licensing procedures
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …) Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National Report Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - general
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.) Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn almelo - du export to russia
2000-04 Ontwerp-Besluit Stralingsbescherming. Implementatie van Euratomrichtlijnen 96/29/Euratom en 97/43/Euratom Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid liability / insurance / legislation
1999-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1998 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1998-09 National Report of the Kingdom of the Netherlands under the Convention on Nuclear Safety Min. Sociale Zaken general
1998-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1997 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1998-06 Inrichtingvergunning Covra Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1997-05 Gebeurtenissen in 1996 in de kerncentrales Borssele en Dodewaard en bij de vergunninghouders ECN en COVRA Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429 Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1996-07 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1995 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1995-08 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1994 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1995-04 Complexvergunning ECN Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1995-04 Beschikking LSO/Opslagloods ECN Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1995-04 Vergunning LFR Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - hfr
1994-10 Storingen in de kerncentrales Borrsele en Dodewaard gedurende 1993 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1993-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1992 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1992-07 Richtlijnen MER Urenco te Almelo Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1992-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1991 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1991-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1990 Min. Sociale Zaken & werkgelegenheid, KFD accidents
1990-06 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1989 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1990-03 Omgaan met risico's- Normstelling ioniserende straling voor arbeid en milieu Min. VROM, Min. Sociale Zaken radiation - standards
1989-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1988 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1989-05 Ontwerpbeschikking aanvraag vergunning Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. (Adaptation of IAEA Codes SS 50-C-D) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. Adaption of IAEA Codes 50-C-D (Rev. 1) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant operation. Adaption of IAEA Codes Safety 50-C-O (Rev. 1) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989 Nucleaire veiligheidsregels. Hoofdregel Kwaliteitsborging voor de veiligheid van kerncentrales. Bewerking van IAEA Codes Safety Series 50-c-QA (Rev. 1) Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1988-04 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1987 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1987-08 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1986 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1986-06 Richtlijnen lokatiegebonden MER Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1986-06 Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1985 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid accidents
1985-07 Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afval Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - storage above ground - site selection
1985-05 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1984 Min. Sociale Zaken accidents
1985 Plaats voor 'n kerncentrale? PKB map Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1984-08 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1983 Min. Sociale Zaken accidents
1983-07 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1982 Min. Sociale Zaken accidents
1982-08 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1981 Min. Sociale Zaken accidents
1981-05 Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1980 Min. Sociale Zaken accidents
1981-04 Koninklijk besluit over uitbreiding Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1979-08 Opzetnota. Maatschappelijke diskussie over de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekking Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VRO public opinion - broad societal discussion
1976-09 Alarmregelingen kernenergiecentrales (Borssele, Dodewaard) Min. V&M, Min. L&V, Min. Sociale Zaken emergency plans
1960-08 Wetgeving bescherming volksgezondheid tegen stralinggevaar Min. Sociale Zaken liability / insurance / legislation