Publicatie Laka-bibliotheek:
Wetgeving bescherming volksgezondheid tegen stralinggevaar

AuteurMin. Sociale Zaken
Datumaugustus 1960
Classificatie 1.01.0.40/01 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

Wetgeving bescherming volksgezondheid tegen stralengevaar

Algemeen - Algemene inhoudsopgave

(Wetgeving bescherming volksgezondheid tegen stralengevaar)

1. Veiligheidsbesluit ioniserende stralen
2. Radioactieve stoffenbesluit (Warenwet)
3. Besluit schoenfluoroscopen
4. Kernenergiewet (ontwerp)

Wetg. besch. tegen stralengevaar. Aug. '60 

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.