Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1981

AuteurMin. Sociale Zaken
1-01-0-03-02.pdf
Datumaugustus 1982
Classificatie 1.01.0.03/02 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
                                                    2
Zitting 1981-1982           Rijksbegroting voor het Jaar  ,.~ ,,2,
17100
Hoofdstuk XV
Departement van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Nr. 55                BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
De vroegere stukken zijn verschenen  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
in de zittingen van 1979-1980 en
1980-1981               's-Gravenhage, 6 augustus 1982

                     Tijdens het kamerdebat van 27 februari 1980 ter behandeling van de
                   Nota over het kernongeval nabij Harrisburg (VSI is door de toenmalige
                   Minister van Sociale Zaken toegezegd jaarlijks te rapporteren over het
                   functioneren van de Nederlandse kernenergiecentrales. Derhalve doe ik u
                   hierbij toekomen een aantal exemplaren van een overzicht van de storingen
                   in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard in 1981.
                     Uit het overzicht blijkt dat de opgetreden storingen in aantal en aard
                   overeenkomen met die in voorgaande jaren. Geen van de storingen was
                   bijzonder ernstig te noemen of is aanleiding geweest tot bijzondere
                   veiligheidsmaatregelen. In geen enkel geval hadden de storingen gevolgen
                   voor de omgeving.

                   De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i.,
                   E. Nypels
                   Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17100 hoofdstuk XV, nr. 55      1
Storingen In de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1981