Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1983

AuteurMin. Sociale Zaken
1-01-0-03-04.pdf
Datumaugustus 1984
Classificatie 1.01.0.03/04 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
                                             2
Vergade~aar1983-1984




16226         Het functioneren van kerncentrales




Nr. 5         BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
            Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

            's-Gravenhage, 7 augustus 1984

             Tijdens het Kamerdebat van 27 februari 1980 ter behandeling van de
            nota over het kernongeval nabij Harrisburg (VS) heeft de toenmalige
            minister van Sociale laken toegezegd jaarlijks te rapporteren over het
            functioneren van de Nederlandse Kernenergiecentrales.
             Derhalve doe ik u hierbij toekomen een aantal exemplaren van een
            overzicht van de storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dode-
            waard in 1983. Uit het overzicht blijkt, dat zich geen ernstige storingen
            hebben voorgedaan. Bijzondere veiligheidsmaatregelen waren dan ook
            niet noodzakelijk. In geen enkel geval hadden de storingen gevolgen voor
            de omgeving.

            De minister van Sociale Zaten en Werkgelegenheid,
            J.de Koning




            Tweede Kamer, vergader;aar 1983-1984,16226, nr. 5              1
                        DIRECTORAAT-GENERAAL VAN DE ARBEID

                        Kemfysische Dienst

                        Datum: juli 1984


                        STORINGEN IN DE KERNENERGIECENTRALES BORSSELE EN DODEWAARD
                        GEDURENDE 1983

                        Inleiding

                         Met ingang van het jaar 1982 werden de opgetreden s