the Laka catalogue

Overview on author nrg

datetitleauthorcategory
2022-07 MER Multifunctioneel Opslag Gebouw COVRA, Arcadis, NRG covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2022-07 Project-MER PALLAS NRG, Pallas, Arcadis pallas petten - licensing procedures
2022-06 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van Aanpak 2022 NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2020-12 De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-Brabant M.J.J.Scheepers, G.J.de Haas, F.Roelofs, H.Jeeninga, J.Gerde, TNO, NRG new nuclear power plants - site selection
2020-05 Afwijking op RWMP Plan van Aanpak: ILW route NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2020-04 Nucleaire technologie voor energie en gezondheid. Een NRG-visie op de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuur NRG general
2019-10 Radioactive Waste Management Programme (RWMP) - Plan van Aanpak Revisie A NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2018-06 European Research Reactor Position Paper. Scenario for sustainable Molybdenum-99 production in Europe CEA, NCBJ, NRG, PALLAS, RCR, SCK•CEN, TUM miscellaneous - radio isotopes - nuclear medicine / medical applications
2017-10 Plan MER Pallas Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - licensing procedures
2017-10 Samenvatting Plan MER Pallas Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - licensing procedures
2017-10 Strategic Environmental Assessment Pallas Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - licensing procedures
2017-10 Summary. Strategic Environmental Assessment PALLAS Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - licensing procedures
2017-06 Propositie Energy & Health Campus Europe ECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord pallas research reactor - general
2017-02 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van Aanpak NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2016-11 Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van NRG-Petten NRG petten research location - production medical isotopes
2016-11 Milieueffectrapport HEU-LEU conversie MPF NRG petten research location - production medical isotopes
2016-11 Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2016-05 ECN/NRG Meerjarenverkenning 2016-2026 ECN, NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2016-03 Plan van aanpak RAP Alfa NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2015-08 Plannen van Aanpak RAP & RWMP NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2015-03 Eindrapport Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015 W.Turkenburg, NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2014-12 NRG Jaarverslag 2013 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2014-12 Jaarverslag Onderzoeksprogramma NRG 2013 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2014-06 De ontwikkelingen bij NRG, de markt voor medische isotopen en het vooruitzicht op Pallas NRG, Pallas pallas research reactor - general
2013-12 Complementary Safety margin Assessment COVRA N.V. (HABOG) NRG covra interim waste storage - high level waste
2013-11 Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval COVRA, Arcadis, NRG covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2013-11 Eindrapport Audit RAP 2013 W.Turkenburg, NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2013-09 Management of Historical Waste From Research Reactors: The Dutch Experience NRG, A.van Heek, B.Metz, B.Janssen, R.Groothuis petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2013-06 NRG Jaarverslag 2012 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2012 NRG Jaarverslag 2011 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2011-07 NRG Jaarverslag 2010 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2011-06 Productie van reactorisotopen NRG, R.Schram pallas research reactor - general
2011 Forward Thinking. 50 years Petten 1961-2011 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2011 Pallas: Een jaar verder!?: Lunchcoloquium NRG P.de Jong, NRG pallas research reactor - general
2010-07 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale Borssele NRG, Min. EZ, MEvanGemert borssele i - general
2010-06 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6 EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU borssele i - licensing & legal procedures
2010 NRG Jaarverslag 2009 NRG, A.de Vos petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2009-11 Pallas Startnotitie; bouwen aan gezondheidszorg & energievoorziening NRG, Pallas pallas petten - licensing procedures
2009-08 Pallas, bouwen aan de Energievoorziening en gezondheidszorg van morgen: Maatschappelijk belang Pallas reactor NRG, Pallas pallas research reactor - general
2009-06 NRG Jaarverslag 2008 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2009 Definitieve Reparatie BPL-reducers Haalbaarheidsstudie "Betonroute" NRG petten research location - hfr
2009 Verzoek om toestemming voor het opstarten en bedrijven van HFR met een afwijking in het reactorsysteem van hetgeen vergund is in Kernenergiewet-vergunning HFR Petten NRG petten research location - hfr
2009 Definitieve reparatie van de reducers HFR: project reparatie plan NRG petten research location - hfr
2009 Pallas: Research van wereldformaat voor een duurzame samenleving NRG pallas research reactor - general
2008-05 Jaarverslag 2007 Energie-Milieu-Gezondheid NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2007-09 Fact finding kernenergie Rapport SER, P.Lako, M.J.J.Scheepers, ECN, NRG opinion - civil society
2007-05 Jaarverslag 2006 Energie-Milieu-Gezondheid NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2006-04 Financiële Zekerheidsstelling Kernenergiewet Min. VROM, KPMG, NRG liability / insurance / legislation
2006-04 Financiële Zekerheidsstelling Kernenergiewet KPMG, NRG decommissioning
2006 NRG Jaarverslag 2005 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2006 Start MER Bouw HAVA-VU (Verpakkings Unit) ECN de Vos, Keverling-Buisman, NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2005-11 Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering ECN, NRG, Seebregts, R.Jansma borssele i - general
2005-04 Ontwikkelingen met betrekking tot eindverwerking van gebruikte splijtstof R.Jansma, R.Schram, NRG waste - reprocessing, contracts & discussions
2005 NRG Jaarverslag 2004 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2004 NRG Jaarverslag 2003 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2004 Nieuwe Fase ontwikkelingen HFR (tbv vergunningsaanvraag) R.Stol, NRG, Joint Reserch Centre Petten petten research location - hfr
2003-06 NRG Jaarverslag 2002 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2003 Jaarverslag 2002 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2002 Annual Report 2001 NRG NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2001-04 NRG en de Kernenergiewet. Ontwikkelingen. op het bedrijfsterrein 'Nucleair Onderzoek Centrum' te Petten. Uitleg voor omwonenden NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2001-04 NRG Annual Report 2000 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2001-03 Oriënterend onderzoek Oostergasfabriek V.Weers, Verhagen, NRG applications radionuclides - other
2000-05 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay
2000-01 Risicoberekening transport per spoor van KCB splijtstofelementen NRG transports - netherlands - from & to reprocessing plants
1999-09 Resultaten van radioactiviteitsmetingen aan grondmonsters uit de bodem van de voormalige ITAL-reactor NRG, van Loon ital wageningen - general
1999-06 NRG Activities Report 1998 NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1999-04 Risico berekening transport HFR elementen (naar COVRA) R.Jansma, van Hienen, NRG transports - netherlands - from & to reprocessing plants
1999-03 Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales NRG, Konings, Dodd waste - reprocessing, contracts & discussions
1999-03 Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales - De Bijlagen NRG, Konings, Dodd waste - reprocessing, contracts & discussions
1998-11 Uranium in stof uit hangar 8 van Schiphol-Oost NRG, A.W.v.Weers depleted uranium - civil - locations bijlmer disaster