the Laka catalogue

no title author date
1.01.0.00/126Energie door perspectief: rechtvaardig, robuust en duurzaam naar 2050 Expertteam Energiesysteem 2050 April 2023
1.01.0.00/125Kanttekeningen bij de energieplannen zoals gepresenteerd in ‘Coalitieakkoord 2021-2025’W.Turkenburg March 2022
1.01.0.00/123De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteemR.Schalij, M.van der Kloot Meijburg November 2020
1.01.0.00/122Een Stralend Verleden - A Radiant Past (photobook)R.Huibers September 2020
1.01.0.00/102Nucleaire technologie voor energie en gezondheid. Een NRG-visie op de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuurNRG April 2020
1.01.0.00/121Systeemeffecten van nucleaire centrales in Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050Min. EZ, Berenschot, Kalavasta, Terwel, Tiihonen, Den Ouden April 2020
1.01.0.00/124Naar een Agenda en Platform Nucleaire Technologie en StralingA.vd Zande, B.Wolterbeek, C.Leijen April 2020
1.01.0.00/120Convention on Nuclear safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Eight Review MeetingANVS July 2019
1.01.0.00/119Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min.EZ April 2018
1.01.0.00/115Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ July 2017
1.01.0.00/118The Netherlands. Short Country ReportE.Berkers, HONESt February 2017
1.01.0.00/113Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS August 2016
1.01.0.00/114Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland - Inventarisatie en relatie met publieke belangenTechnopolis group July 2016
1.01.0.00/103Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghoudersMin. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid November 2013
1.01.0.00/112Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. EZ July 2013
1.01.0.00/111Kerncentrale beleid in Nederland vs Duitsland. Een verklarend onderzoek naar waarom Nederland na de ramp in Fukushima een kerncentrale liet bijbouwen terwijl Duitsland alle kerncentrales liet sluitenVon Salisch April 2013
1.01.0.00/110Netherlands' National Report for the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011Min. EL&I May 2012
1.01.0.00/109Klompen in de machinerie: Bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishoudingJ.P. van Soest August 2011
1.01.0.00/108Energierapport 2011Min. EL&I June 2011
1.01.0.00/107Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparingCE Delft, Ecofys, Visser, Blom June 2011
1.01.0.00/104Versnelling duurzame energie: 19 visies uit de marktM.Van Ee, P.van Noppen March 2010
1.01.0.00/97Energierapport 2008Min. EZ June 2008
1.01.0.00/99Convention on nuclear safety. Fourth review meetingMin. VROM April 2008
1.01.0.00/101Energie in Nederland 2005. Feiten en cijfersEnergieNed May 2006
1.01.0.00/90Dertig jaar Nederlands energiebeleidde Jong, Weeda, Westerwoudt March 2006
1.01.0.00/86Het nucleaire landschapS.Slingerland, Rathenau Instituut, CE Delft April 2004
1.01.0.00/85Monitoring Publiek Gefinancierd Energieonderzoek in NederlandMin. EZ December 2002
1.01.0.00/84Publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland 1995-1999 SamenvattingMin. EZ, Novem August 2002
1.01.0.00/79Kernenergie in Nederland?!Laka, NENO April 2001
1.01.0.00/96Energierapport 1999Min. EZ November 1999