the Laka catalogue

no title author date
1.01.0.23/33De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-BrabantM.J.J.Scheepers, G.J.de Haas, F.Roelofs, H.Jeeninga, J.Gerde, TNO, NRG December 2020
1.01.0.23/31Evaluatie Derde Structuurschema elektriciteitsvoorziening. EindrapportECN, Kwink groep June 2013
1.01.0.23/30Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissingMin. EZ, Min. VROM August 2009
1.01.0.23/29Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3a: Kabinets-standpunt na behandeling door Tweede KamerMin. EZ June 2009
1.01.0.23/27Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissingMin. VROM, Min. EZ February 2009
1.01.0.23/28Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3: KabinetsstandpuntMin. EZ February 2009
1.01.0.23/26Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB-deel 1: Ontwerp Planologische kernbeslissing2e Kamer August 2002
1.01.0.23/25Herziening tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening. Deel 2: reacties op ontwerp PKB2e Kamer 1994
1.01.0.23/24Startnotitie Milieu-effectrapportage Structuurschema ElektriciteitsvoorzieningMin. EZ, VROM May 1991
1.01.0.23/23Analyse van de praktiese consequenties van het waarborgingsbeleid voor de lokatie MoerdijkProject Herbezinning 1988
1.01.0.23/32Vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Een nadere analyse van het beleidsvoornemen m.b.v. EVAMIXR.v.Brandenburg September 1986
1.01.0.23/34Vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Deel b: hoofdlijnen uit de inspraakRARO, Min.EZ January 1986
1.01.0.23/22Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ January 1986
1.01.0.23/20Advies over de pkb Vestigingsplaatsen voor KerncentralesRARO December 1985
1.01.0.23/21Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel C: Advies RAROMin. EZ December 1985
1.01.0.23/18Protest als inspraak: handleiding PKB-procedures kerncentralesVMD, S.Schöne August 1985
1.01.0.23/19Geen geschikte vestigingsplaatsen kerncentralesH.Damveld, S.van Duin August 1985
1.01.0.23/17Regeringsstandpunt mbt Eindrapport van de Maatschappelijke discussie Energiebeleid vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Antwoorden kamervragen2e Kamer May 1985
1.01.0.23/16Plaatsing van nieuwe kerncentrales; dilemma's voor lokaal en provinciaal bestuurSOMSO, Reijnders, W.Turkenburg April 1985
1.01.0.23/14Vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Deel A: BeleidsvoornemensMin. EZ January 1985
1.01.0.23/15Plaats voor 'n kerncentrale? PKB mapMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM 1985
1.01.0.23/13De ruimtelijke inpasbaarheid van enige energieoptiesMin. VROM December 1983
1.01.0.23/12Kerncentrales en woningbouwMin. VROM April 1982
1.01.0.23/11Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ, Min. VROM May 1980
1.01.0.23/09Samenvatting van reakties op het ASEV. West BrabantPON October 1977
1.01.0.23/10Plaats maken voor kerncentrales? Eindverslagen en resultaten van de Inspraakprocedure PKBPr. Opbouworgaan W-Brabant October 1977
1.01.0.23/08Plaatsen voor kerncentrales en wat wij daarover te zeggen hebbenVMD June 1977
1.01.0.23/07Kerncentrales!!! wat zit daar achter??? Achtergrondinformatie voor inspraakprocedureVerkade, Izeboud, Daalderop May 1977
1.01.0.23/06Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEVMin. EZ, Min. VROM March 1977
1.01.0.23/05Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemenMin. EZ, Min. VROM February 1977