Publication Laka-library:
Definitieve Reparatie BPL-reducers Haalbaarheidsstudie "Betonroute"

AuthorNRG
1-01-8-51-22.pdf
Date2009
Classification 1.01.8.51/22 (PETTEN RESEARCH LOCATION - HFR)
Front

From the publication:

                             Definitieve reparatie van
                                  BPL-reducers
                                            Haalbaarheidstudie
                                               "betonroute"

                                               Vertrouwelijk
 rev. nr.    datum omschrijving
  B     09-01-2009 Intern commentaar verwerkt
  A     31-12-2008 1e concept voor interne review


auteur (s): F.J. Wijtsmanaam:     92828.doc
Referentienr: NRG-25079/08.92828
49 blz      09 januari 2009© NRG 2009
Behoudens hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen, mag in dit rapport vervatte informatie niet aan derden worden bekend-
gemaakt en is NRG niet aansprakelijk voor schade door her gebruik van deze informatie.
Inhoudsopgave

Lijst van tabellen                           4

Lijst van figuren                           4

Samenvatting                              5

1       Inleiding                        7

2       Systeembeschrijving                   9
2.1      Algemeen                        9
2.2      In Service Inspecties                  9
2.3      Bottom Plug Liner                   11

3                                   12

3       Probleemstelling                    13
3.1      Algemeen                        13
3.2      Definitieve oplossing                 14
3.3      Drainen primair systeem                14
3.4      Verwijderen beton