the Laka catalogue

Overview on author kema

datetitleauthorcategory
2010-06 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6 EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU borssele i - licensing & legal procedures
1998-12 Risico-evaluatie overstroming COVRA-terrein KEMA, L.C.Scholten, R.Heling covra interim waste storage - general
1998-07 Inventarisatie en mogelijkheden voor bovengrondse opslag voor 300 jaar van radioactief afval bij COVRA KEMA, L.C.Scholten covra interim waste storage - general
1997-09 Incogen Pre-feasibility study, Nuclear Cogeneration ECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa nuclear safety - reactors - new generations - high temperatur reactor / pbmr
1997-09 Incogen Pre-feasibility study, Nuclear Cogeneration Summary Report ECN, IRI, KEMA, Nucon, Romawa nuclear safety - reactors - new generations - high temperatur reactor / pbmr
1997-06 De radiologische aspecten van blootstelling aan poederkoolvliegas en vliegstof KEMA, R.Meij applications radionuclides - other
1997-06 Statusrapport gezondheidsaspecten (poederkool) vliegas KEMA, R.Meij applications radionuclides - other
1996-01 Optimalisatie splijtstof kernenergie-eenheid Borssele. Milieu-effectrapport -samenvatting KEMA, EPZ borssele i - licensing & legal procedures
1995-07 Startnotitie MER 'Optimalisatie splijtstof' KCB EPZ, KEMA borssele i - licensing & legal procedures
1994-06 Wijzigingen Kernenergiecentrale Dodewaard. Samenvatting MER KEMA, GKN dodewaard - general
1993-12 Modificaties Kernenergie-eenheid centrale Borssele; Milieu-effectrapport KEMA, EPZ borssele i - licensing & legal procedures
1993-04 KEMA Nuclear KEMA kema arnhem - general
1993-03 KEMA Profile KEMA kema arnhem - general
1993 Schade door röntgen- en radiumstraling - een hoofdstuk uit de vroege geschiedenis van de radiologie, 1896 -1939 R.Fokkema history / development nuclear energy
1991-06 Results of a comparison study of advanced reactors Nucon, ECN, KEMA nuclear safety - reactors - new generations - general
1988-08 Telefoongids AI/SEP/GKN/KEMA KEMA kema arnhem - general
1988-05 Vermijden of bestrijden? Emissies en kosten van emissiebeperkingen van SO2 NOx en stof tot 2010 ESC, Bakema, Kroon np & greenhouse effect - co2 reduction and climate change
1988-05 Bouwen aan een zekere toekomst. Beheer in West-Europa van radioaktief afval KEMA, Unipede waste - storage on land (f.i. salt / clay) (incl. synroc)
1988-03 Verslag over het jaar 1987 KEMA kema arnhem - general
1988-03 Overzicht verrichte werkzaamheden 1987 KEMA kema arnhem - general
1987-05 Warmte technische berekeningen. Normaal bedrijf en storingssituaties RIO KEMA covra interim waste storage - high level waste
1987-04 Richtontwerp HAVA opslaggebouw. Technische beschrijving en veiligheids-rapport KEMA covra interim waste storage - high level waste
1987-04 Afschermingsberekeningen voor het HOG-project KEMA covra interim waste storage - high level waste
1987-03 Verslag over het jaar 1986 KEMA kema arnhem - general
1987-03 Overzicht verrichte werkzaamheden 1986 KEMA kema arnhem - general
1987-02 RIO: Storingsanalyses met behulp van rekenmodel KEMA covra interim waste storage - high level waste
1987 Final report on the aqueous homogeneous suspensie reactor project KEMA, M.E.A.Hermans kema arnhem - kstr (kema suspensie test reactor)
1987 De Kernsmeltingsongevallen Tsjernobyl en Harrisburg: lessen voor reactorveiligheid KEMA nuclear safety - reactors - general
1986-12 RIO: Technische beschrijving en veiligheids rapport KEMA covra interim waste storage - high level waste
1986-11 Afschermingsberekeningen RIO-projekt KEMA covra interim waste storage - high level waste
1986-03 Verslag over het jaar 1985 KEMA kema arnhem - general
1985-10 Milieu-effecten na een ongeval met een kernenergiecentrale KEMA nuclear safety - sourceterm
1985-06 Technisch informatiepakket, bijlage bij de vergunningsaanvraag LAVA verbrandings-installatie KEMA dodewaard - waste incinerator
1985-03 Verslag over het jaar 1984 KEMA kema arnhem - general
1985-03 Overzicht verrichte werkzaamheden 1984 KEMA kema arnhem - general
1984-06 Mogelijkheden van interimopslag in Nederland van bestraalde splijtstofelementen en kernsplijtingsafval MINSK, KEMA, ECN waste - storage above ground - site selection
1984-04 Verslag over het jaar 1983 KEMA kema arnhem - general
1984-04 Overzicht verrichte werkzaamheden 1983 KEMA kema arnhem - general
1983-03 Verslag over het jaar 1982 KEMA kema arnhem - general
1983* Onderzoek en ontwikkeling bij de NV KEMA Arnhem KEMA kema arnhem - general
1982-04 Overzicht verrichte werkzaamheden 1981 KEMA kema arnhem - general
1982-03 Verslag over het jaar 1981 KEMA kema arnhem - general
1982 Kernafval: Praktische behandeling van afval van kerncentrales in Nederland KEMA, Erpers Royaards waste - general
1981-08 Resultaat van studie naar veiligheid van Canadese zwaarwater reactor CANDU KFD, ECN, KEMA nuclear safety - reactors - candu
1981-03 Verslag over het jaar 1980 KEMA kema arnhem - general
1981-03 Overzicht verrichte werkzaamheden 1980 KEMA kema arnhem - general
1980-10 Werkplan betreffende het verwijderen van het begraven radioactief afval van het KEMA-terrein KEMA kema arnhem - waste
1980-05 Overzicht verrichte werkzaamheden 1979 KEMA kema arnhem - general
1979-11 Werkplan KEMA kema arnhem - general
1979-05 Overzicht verrichte werkzaamheden 1978 KEMA kema arnhem - general
1978-05 Overzicht verrichte werkzaamheden 1977 KEMA kema arnhem - general
1978-04 Verslag over het jaar 1977 KEMA kema arnhem - general
1977-05 Overzicht verrichte werkzaamheden 1976 KEMA kema arnhem - general
1977-05 Verslag over het jaar 1976 KEMA kema arnhem - general
1975-07 De KEMA Suspensie Test Reactor J.A.H.Kersten, KEMA kema arnhem - kstr (kema suspensie test reactor)
1975* Elektrum Arnhem KEMA kema arnhem - general
1974 Het radio-actieve afval vd Plas, Termaat, KEMA waste - radioactive waste general
1973-08 Elektriciteit in Nederland 1972 SEP, GKN, KEMA, VEEN, VDEN electricity - price / capacity / consumption
1973-05 KEMA Arnhem KEMA kema arnhem - general
1972-12 Toelichting op het Veiligheidsrapport KSTR – 1972 KEMA., H.Wolf kema arnhem - kstr (kema suspensie test reactor)
1972-11 Kernenergie en Milieu. Literatuur info RCN, KEMA technical - general information
1972* De KEMA Suspensie Test Reactor KEMA kema arnhem - kstr (kema suspensie test reactor)
1965* De Arnhemse instellingen van de elektriciteitsbedrijven KEMA kema arnhem - general
1963 Het homogene suspensiereactorproject KEMA, J.J.Went, J.A.H.Kersten kema arnhem - kstr (kema suspensie test reactor)
1962 An aqueous homogenous zero-energy suspension reactor KEMA, J.A.H.Kersten, Cenerini, kema arnhem - kstr (kema suspensie test reactor)

*: Estimated date