Publication Laka-library:
Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering

AuthorECN, NRG, Seebregts, R.Jansma
1-01-8-20-51.pdf
DateNovember 2005
Classification 1.01.8.20/51 (BORSSELE I - GENERAL)
Front

From the publication:

    Kerncentrale Borssele na 2013
    Gevolgen van beëindiging of voortzetting
        van de bedrijfsvoering
        ECN           NRG

     A.J. Seebregts      R. Jansma

    M.J.J. Scheepers     J.F.A. van Hienen
                 Met bijdragen van:

                   K. Spijker

                 W.A.G. van der Mheen

                  F. van Gemert

                   A.I. van Heek
ECN-C--05-094                   November 2005
NRG 21264/05.69766/C
Verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM in het kader van het
project ‘Vervolgonderzoek kerncentrale Borssele’. Het project staat bij ECN geregistreerd onder
nummer 7.7683. Bij NRG is het geregistreerd onder projectnummer 2.1264.

Contactpersoon voor dit onderzoek bij het Ministerie van VROM is mw. dr. M.G. Delfini.

Voor dit onderzoek is door het Ministerie van VROM een begeleidingscommissie ingesteld. De
begeleidingscommissie stond onder voorzitterschap van ir. M.E.E. Enthoven. Leden van de
begeleidingscommissie waren: prof.dr.ir. W. D'haeseleer (Universiteit Leuven), prof.dr. J.G.
van der Linde (CIEP), mevrouw mr. A.van Limborgh (VROM), dr. M. Mulder (CPB), ir. J.P.
van Soest (Advies voor duurzaamheid) en prof.dr. W.C. Turkenburg (Universiteit Utrecht).
Opmerkingen en suggesties van de Begeleidingscommissie zijn in dit rapport verwerkt.

ECN is verantwoordelijk voor de inhoud van de Hoofdstukken 2 en 3 en Bijlagen A en B. NRG
is verantwoordelijk voor de inhoud van Hoofdstukken 6, 7 en 8 en Bijlagen C tot en met F. De
samenvatting en de Hoofdstukken 1, 4 en 5 zijn door ECN en NRG samen opgesteld.


Abstract
Currently, the policy to close down the Borssele nuclear power plant in 2013 is being
reconsidered by the government. One of the options is to allow the operator of the nuclear
power plant to extend the plant