Publication Laka-library:
Verzoek om toestemming voor het opstarten en bedrijven van HFR met een afwijking in het reactorsysteem van hetgeen vergund is in Kernenergiewet-vergunning HFR Petten

AuthorNRG
1-01-8-51-23.pdf
Date2009
Classification 1.01.8.51/23 (PETTEN RESEARCH LOCATION - HFR)
Front

From the publication:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
De Minister van Economische Zaken
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                      telefoon
                                              (0224) 56 4048
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
p/a De Minister van VROM, mevrouw dr. J.M. Cramer                      fax
Postbus 20951                                        (0224) 56 8490
2500 EZ DEN HAAG                                      e-mail
                                              draaisma@nrg.euPetten, 21 januari 2009

onze referentie ¯ K5004/09.93172 QSE/FSD/TV
uw referentie ¯

onderwerp   : Verzoek om toestemming voor het opstarten en bedrijven van
         de Hoge Flux Reactor met een afwijking in het reactorsysteem
         ten opzichte van hetgeen vergund is in de Kernenergiewet-
         vergunning van de HFR te Petten, kenmerk SASI2004166322
         d.d. 7 januari 2005


Excellentie,

Nuclear Research and consultancy Group v.o.f, verzoekt om uw toestemming voor het    NRG Petten
opstarten en bedrijven van de Hoge Flux Reactor (HFR) te Petten met gedegradeerde    T +31 i0~224 56 a950
’reducers Bottom Plug Liner’ (BPL). De degradatie van de BPL, een onderdeel van het   F +3! 101224 56 89!2
primaire koelsysteem van de HFR, moet worden gezien als een afwijking ten opzichte    Westerduinweg 3

van de vigerende vergunning, omdat de degradatie niet is beschouwd in de beschrijving  P O Box 25
                                             1755 ZG Petten
van het reactorontwerp noch in de onderbouwende veiligheidsbeschouwing voor dit     The Netherlands
onderdeel.