Publication Laka-library:
Definitieve reparatie van de reducers HFR: project reparatie plan

AuthorNRG
1-01-8-51-26.pdf
Date2009
Classification 1.01.8.51/26 (PETTEN RESEARCH LOCATION - HFR)
Front

From the publication:

                         Definitieve reparatie van de
                                reducers HFR
                                         Project Reparatie Plan




                                                In opdracht van IS

 rev. nr.    datum omschrijving



  D     18/06/2009 Commentaar KFD, RVC en RvT verwerkt
  C     25/05/2009 Detailplanning + TIC + diverse afbeeldingen toegevoegd
  B     08/05/2009 Definitief
  A     07/05/2009 1e concept voor interne review


auteur (s):   R.R.J. Goetaerj~             beoordeeld: E.J. de Widt
                                        F.J. Wijtsma
                                                 /
naam:     Projectreparatieplan090618 (4)        goedgekeurd: R.J. ~ ........
Referentienr: NRG-25183/09.95270
34 blz      18 juni 2009



© NRG 2009                     ~j
Behoudens hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen, mag in dit rapport vervatte infom~atie niet aan derden worden bekend-
gemaakt en is NRG niet aansprakelijk voor schade door her gebruik van deze inforrnatie,
Inhoudsopgave

Inleiding                     3

1         Probleemstelling        6

2         Probleemanalyse        8

3         Plan van aanpak        9

4         Reparatieplan         11

5         Veiligheid          14

6         Kwalificatie en inspectie   16

7         Planning           18

8         Kosten            19

9         Projectrisico’s        21

10         Kwaliteit           23

11         Organisatie