Publication Laka-library:
Fact finding kernenergie Rapport

AuthorSER, P.Lako, M.J.J.Scheepers, ECN, NRG
1-01-1-40-23.pdf
DateSeptember 2007
Classification 1.01.1.40/23 (OPINION - CIVIL SOCIETY)
Front

From the publication:

ECN-E--07-047
        Fact Finding Kernenergie
     t.b.v. de SER-Commissie Toekomstige
          Energievoorziening


              ECN

            M.J.J. Scheepers

            A.J. Seebregts

              P. Lako              NRG

             F.J. Blom

            F. van Gemert
                        juli 2007
Verantwoording
Dit onderzoek naar feiten en gegevens over kernenergie is uitgevoerd in opdracht van de Sociaal
Economische Raad (SER) ten behoeve van de Commissie Toekomstige Energievoorziening
voor een advies over de rol van kernenergie in de toekomstige Nederlandse elektriciteitsproduc-
tie. Het onderzoeksproject staat bij ECN geregistreerd onder nummer 7.7866. Bij NRG is het
geregistreerd onder projectnummer 911821. Contactpersoon voor dit onderzoek bij de SER is
drs. C.A. van der Wijst

Door de SER is een reviewcommissie ingesteld, bestaande uit prof. dr. W.C. Turkenburg (voor-
zitter), prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen en prof. dr. L. Reijnders. De reviewers hebben con-
ceptversies van het rapport van commentaar voorzien. Opmerkingen en suggesties van de re-
viewcommissie zijn in dit rapport verwerkt.

De NRG-bijdragen aan dit rapport zijn: hoofdstuk 2 (nucleaire technologie en veiligheidsaspec-
ten), paragraaf over straling en radioactieve stoffen in hoofdstuk 3 (Milieueffecten) en hoofd-
stuk 8 (Kennisinfrastructuur kernenergie). Naast de vermelde NRG auteurs is hieraan ook bijge-
dragen door: A.D. Poley, J.F.A. van Hienen en R. Jansma.

Voor het uitvoeren van een Maatschappelijke Impact Analyse (hoofdstuk 10) hebben de auteurs
van dit rapport ondersteuning gekregen van mw. drs. A.S. Verrips (CPB) en dr. J.C. Bollen
(MNP).

Abstract
This report, prepared for the Social and Economic Council of the Netherlands (SER), presents
facts and figures on nuclear energy to enable a discussion on the rol