de Laka-catalogus

Overzicht op auteur rivm

datumtitelauteurcategorie
2022-10 Radioactieve rest- en afvalstromen in Nederland - Een inventarisatie RIVM, M. van der Schaaf, P.D.B.M. Bekhuis, L.H.A. Boudewijns afval - richtlijn 2011/70/euratom
2020-12 Leveringszekerheid voor medische radionucliden - aanvullingen 2020 Roobol, Rosenbaum, de Waard, RIVM allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
2019-09 Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische radionucliden, aanvulling Roobol, de Waard, RIVM allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
2019-07 Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische radionucliden Roobol, de Waard, RIVM allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
2018-04 Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische isotopen Roobol, de Waard, RIVM allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
2017-07 Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland - Huidige situatie en toekomstverkenning RIVM, Roobol, van der Reijden, de Waard–Schalk, Bijwaard allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
2017 Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving RIVM, H.Slaper, C.Twenhöfel, Y.van der Knaap olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2016-07 Ruwe schets van de problemen voor de behandeling van Nederlandse patiënten bij een plotselinge productiestop van medische isotopen in Nederland RIVM, Smetsers, Bijwaard, Roobol allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
2016-01 Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtabletten RIVM, L.Claassen rampenplannen
2012-12 Lokale detectie-efficientie van de gamma-detectoren. NMR-meetposten P.N.den Outer, RIVM radioactief meetnet
2011-03 Risicoschatting en –management bij radiologische en nucleaire incidenten RIVM, Smetsers rampenplannen
2010 Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallen RIVM, S.Bader rampenplannen
2010 Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales: resultaten van een Duitse studie in perspectief RIVM, S.A.J.Dekkers, H.Slaper borssele - algemeen
2005-03 Referentieramingen energie en emissies 2005-2020 van Dril, Elzenga, ECN, RIVM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
2002 Radioactiviteit in Nederlandse gebruiksartikelen MPM. Janssen, RIVM toepassingen radionucliden - rest
2001-04 Bevindingen Onderzoekteam AVR/Van Rijn-Veldhuisen RIVM toepassingen radionucliden - radioactief schroot (recycling)
1998-10 Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen ECN, RIVM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1998-10 Gezondheidsrisico's brand EL-AL Boeing RIVM verarmd uranium - civiel - bijlmer
1997 Perspectives on global change. The TARGETS approach J.Rotmans, B.de Vries, RIVM ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1996 Gomel Project 1991-1995 M.A.J.Nijenhuis, RIVM tsjernobyl - ongeluk & omgeving - algemeen
1989-02 Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost en Oost Nederland ten behoeve van het onderzoek naar de opberging van radioactief afval in zoutformaties RIVM, H.E.Beekman, P.Glasbergen, A.F.M.Slot, H.F.Prins afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1986-06 Tweede samenvattend voortgangsrapport radioactiviteitsmetingen in verband met het nucleaire ongeval in Tsjernobyl RIVM tsjernobyl - gevolgen nederland - algemeen
1986-06 The Chernobyl Accident: Model calculations of Concentrations and Deposition of Radioactive Releases RIVM tsjernobyl - gevolgen rest europa - algemeen
1986-05 Samenvattend voortgangsrapport radioactiviteitsmetingen in verband met het nucleaire ongeval te tsjernobyl... RIVM tsjernobyl - gevolgen nederland - algemeen
1986-05 Voortgangsrapport radioactiviteitsmetingen naar aanleiding van ongeval kerncentrale Tsjernobyl RIVM tsjernobyl - gevolgen nederland - algemeen
1986-05 Samenvattend voortgangsrapport radioactiviteitsmetingen in verband met het nucleaire ongeval te Tsjernobyl over de periode 1-12 mei 1986 RIVM tsjernobyl - gevolgen nederland - algemeen
1986-02 Voorspellingsmethoden m.e.r. deel: Straling Jonker, Koster, RIVM straling - algemeen
1986-02 Voorspellingsmethoden Milieu-effect Rapportage. Deel:Straling Jonker, Koster, RIVM straling - gevolgen - rest