Publicatie Laka-bibliotheek:
Tweede samenvattend voortgangsrapport radioactiviteitsmetingen in verband met het nucleaire ongeval in Tsjernobyl

AuteurRIVM
2-34-8-20-16.pdf
DatumJune 1986
Classificatie 2.34.8.20/16 (TSJERNOBYL - GEVOLGEN NEDERLAND - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

De radioactiviteitsniveaus zijn sinds begin mei 1986 aanzienlijk afgenomen in alle onderdelen van het milieu en de voedselketen. Vooral het niveau van I-131 is gedaald, maar ook de hoeveelheden van Cs-137 en Cs-134 zijn in diverse onderdelen van het milieu afgenomen. De radioactiviteit van de lucht en de neerslag is sinds 10 mei gedaald tot een niveau dat als niet-significant kan worden gekenschetst. De verhoging van het stralingsniveau boven besmette grond te Bilthoven is teruggelopen van 12 tot 3 micror├Ântgen per uur. Dit laatste is gelijk aan het verschil van het natuurlijk stralingsniveau boven kleigrond en boven zandgrond. De besmetting van het oppervlaktewater is teruggelopen van 14 tot 1 kBq/m-3 (beta-totaal). De radioactiviteit in de voedselketen is in alle onderdelen teruggelopen tot ruim beneden de actiegrens. De aanvankelijk relatief hoge besmetting van spinazie en schapemelk is aanzienlijk gedaald, zodat de voor deze produkten ingestelde consumptierestricties inmiddels zijn opgeheven. Analyses van strontium- en plutoniumisotopen hebben uitgewezen dat de besmettingen met Sr-89 en Sr-90 relatief laag zijn. Het niveau van plutonium in de neerslag ligt onder de detectiegrens voor routinemetingen. De nieuwe meetresultaten geven op het moment geen aanleiding de in het rapport van 13 mei vermelde schatting van de gemiddelde stralingsbelasting van volwassen personen in belangrijke mate bij te stellen. Thans worden ook voor kinderen de dosisschattingen gegeven: deze bijdragen voor een- en tienjarige kinderen resp. 100 en 60 muSv gedurende mei 1986 en 100 en 80 muSv over het jaar daarna.