de Laka-catalogus

- geen resultaten -

nr titel auteur datum
1.01.4.15/20Nationale radioactief afval inventarisatieCOVRA, E.Burggraaff, J.Welbergen, E.Verhoef October 2022
1.01.4.15/21Radioactieve rest- en afvalstromen in Nederland - Een inventarisatieRIVM, M. van der Schaaf, P.D.B.M. Bekhuis, L.H.A. Boudewijns October 2022
1.01.4.15/19Evaluatie Radioactief afval - Een evaluatie van de Nota Radioactief afval en het Nationaal Programma Radioactief afvalBerenschot, Oostdijk, van Polen, Thijssen February 2022
1.01.4.15/18Nuclear waste management in the EU – Implementation of directive 2011/70/EURATOM Assessment reportG.Mraz, Patricia Lorenz January 2022
1.01.4.15/17National report for the Council Directive 2011/70/EuratomMin. I&W, ANVS July 2021
1.01.4.15/16National report for the Council Directive 2011/70/EURATOMANVS August 2018
1.01.4.15/15Diepgravende Dialogen, Bouwen aan Vertrouwen Eindrapportage Kwartiermaker Eindberging radioactief afval en verbruikte splijtstoffenJ.P. van Soest May 2018
1.01.4.15/12Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS June 2017
1.01.4.15/13First report on the progress of implementation of the Radioactive Waste and Spent Fuel Management DirectiveEuropean Commission May 2017
1.01.4.15/10Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenMin. I&M June 2016
1.01.4.15/11National report for the Council Directive 2011/70/EURATOM establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste.ANVS May 2016
1.01.4.15/09Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenANVS December 2015
1.01.4.15/08Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Toetsingsadvies over het ontwerpprogramma Commissie MER November 2015
1.01.4.15/07‘Wait and see’- zienswijze Stichting Laka op het concept nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Laka, D.Meijers November 2015
1.01.4.15/06Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (ontwerp) Min. I&M September 2015
1.01.4.15/14Inventaris radioactief afval in NederlandCOVRA, E.Verhoef, J.Welbergen, R.Wiegers, M.Sijbers September 2014
1.01.4.15/05Nationaal uitvoeringsprogramma voor langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte brandstoffen. Advies over reikwijdte en detailniveauCommissie MER April 2014
1.01.4.15/03Besluit tot wijziging van het besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom: Nota van toelichtingMin. EZ December 2012
1.01.4.15/02Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/EuratomMin. EZ December 2012
1.01.4.15/01Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afvalRaad van de Europese Unie July 2011
1.01.4.15/04Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. EZ, Arcadis