Publicatie Laka-bibliotheek:
Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtabletten

AuteurRIVM, L.Claassen
1-01-0-60-46.pdf
DatumJanuary 2016
Classificatie 1.01.0.60/46 (RAMPENPLANNEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Risicocommunicatie over stralingsongevallen 
en de verspreiding van jodiumtabletten 
RIVM Rapport 2016-0011 
L. Claassen et al.

Publiekssamenvatting
Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van 
jodiumtabletten
Bij een zwaar ongeval met kernreactoren kan radioactief jodium vrijkomen. 
Wanneer dat wordt ingeademd, hebben vooral kinderen een groter risico om 
schildklierkanker te krijgen. Door tijdig een jodiumtablet te slikken, wordt 
voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.
Om voorbereid te zijn op zo’n ongeval, zijn jodiumtabletten verstrekt aan 
mensen tot 40 jaar die in de buurt van een kerncentrale wonen. Ons land heeft 
in juli 2014 besloten dat jodiumtabletten ook beschikbaar moeten zijn voor 
personen tot 18 jaar en zwangere vrouwen die tot een afstand van 100 kilometer 
van een kerncentrale wonen.
Dit rapport laat zien hoe de communicatie over stralingsongevallen, 
stralingsincidenten en verspreiding van jodiumtabletten beter kan aansluiten 
bij de informatiebehoefte van mensen en de beelden die bij hen leven.
Het blijkt dat mensen behoefte hebben aan duidelijke informatie over wie de 
tabletten moeten innemen, waarom en op welk moment ze dat moeten doen. Ook 
blijkt dat het voor de meeste mensen in Nederland onduidelijk is wat de 
gezondheidseffecten zijn van een kernongeval en welke maatregelen hen daartegen 
kunnen beschermen. Anders dan deskundigen, verwachten de meeste mensen bij een 
kernongeval veel sterfgevallen en misvormingen, zelfs op grote afstand. Daarom is 
het belangrijk om effecten waar mensen zich zorgen over maken te bespreken. Ook 
weten mensen weinig over beschermingsmaatregelen. Velen denken bijvoorbeeld dat 
direct vertrekken naar een veilig gebied de beste maatregel is, maar afhankelijk 
van de straling kan schuilen ook volstaan. Voor een juist gebruik wordt aanbevolen 
om de jodiumtabletten aan de doelgroep te verstrekken met een begeleidende brief op 
naam en daarin aan te geven dat nadere instructies moeten worden afgewacht.