Publicatie Laka-bibliotheek:
Ruwe schets van de problemen voor de behandeling van Nederlandse patiënten bij een plotselinge productiestop van medische isotopen in Nederland

AuteurRIVM, Smetsers, Bijwaard, Roobol
6-07-4-60-28.pdf
DatumJuly 2016
Classificatie 6.07.4.60/28 (ALLERLEI - MEDISCHE ISOTOPEN - NUCLEAIRE GENEESKUNDE )
Opmerking Bron: rivm.nl
Voorkant

Uit de publicatie:

Ruwe schets van de problemen voor de behandeling van Nederlandse patiënten 
bij een plotselinge productiestop van medische isotopen in Nederland
RIVM, centrum Veiligheid, juli 2016

HIGHLIGHTS
• Als de bedrijfsvoering van NRG in Petten volledig wegvalt ontstaan er in 
Nederland serieuze beschikbaarheidsproblemen voor de isotopen Mo-99 en Ir-192, 
en mogelijk ook voor I-131. Voor de andere isotopen zullen de problemen gering 
zijn.
• Voor Mo-99 heeft NRG een marktaandeel van 30% wereldwijd. In het scenario van 
beëindiging van de volledige NRG bedrijfsvoering vallen zowel de reactor (nodig 
voor de bestraling van U- 235 targets) als het Hot Cell laboratorium (nodig 
voor de extractie van Mo-99 uit de splijtingsproducten) uit. Deze uitval is 
niet op korte termijn op te vangen door externe marktpartijen. Voor zover nu in 
te schatten zal het minimaal een jaar kosten voordat de beschikbaarheid van 
Mo-99/Tc-99m in de mondiale markt opnieuw geregeld is. Voor de tussentijd moet 
dan een oplossing gezocht worden. Het gegeven dat voor het werken met U-235 
targets een splijtstof vergunning nodig is maakt zo’n interim oplossing extra 
problematisch. NB: alternatieve behandelwijzen en alternatieve productiewijzen
(m.b.v. een cyclotron) voor Tc-99m bieden onvoldoende soelaas.
• Voor Ir-192 heeft NRG momenteel één derde van het marktaandeel wereldwijd. 
Eerder was dat 70%. Of de markt momenteel voldoende reserve capaciteit heeft 
om het huidige aandeel van ‘Petten’ op te kunnen vangen kon zonder diepergaand 
onderzoek niet worden vastgesteld. Vanwege de langere halfwaardetijd van Ir-192 
(74 dagen) is uitval van de productie ervan minder kritisch dan bij Mo-99. NB: 
Voor de productie van Ir-192 is geen splijtstof vergunning nodig. Er zijn wel 
voorbereidende werkzaamheden nodig in een Hot Cell laboratorium. Het wegvallen 
van de productie van Ir-192 kan niet worden opgevangen met cyclotrons. In de 
literatuur wordt toepassing van Co-60 als goed alternatief voor Ir-192 genoemd. 
Vervanging van Ir-192 therapie door externe bestraling is nadelig en resulteert 
in een worst case scenario in naar schatting 80 extra sterfgevallen per jaar 
in Nederland.
• NRG draagt voor 20% bij aan de mondiale productie van I-131. Vermoedelijk 
slaat dat aandeel op de bestralingen die in de HFR worden uitgevoerd in 
opdracht van IRE. De zuivering van I-131 uit deze targets vindt dan plaats 
in België. Als de HFR door problemen in Petten als bestralingsbron weg valt 
zal IRE dus op zoek moeten naar een andere bestralingsfaciliteit. Het proces 
van zuivering van I-131, dat in België plaats vindt, komt echter niet in 
gevaar. Voor de therapieën met I-131 bestaan geen alternatieven. Het is 
niet duidelijk of er andere productiewijzen bestaan met voldoende rendement.