Publicatie Laka-bibliotheek:
Risicoschatting en –management bij radiologische en nucleaire incidenten

AuteurRIVM, Smetsers
1-01-0-60-38.pdf
DatumMarch 2011
Classificatie 1.01.0.60/38 (RAMPENPLANNEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Risicoschatting en –management bij
radiologische en nucleaire incidenten


       dr R.C.G.M. Smetsers
  Hoofd Laboratorium voor Stralingsonderzoek
           RIVM         11 maart 2011
Risicoschatting en – management straling  1/20  RCGM Smetsers / RIVM (11 maart 2011)
Inhoudsopgave

1  Introductie....................................................................................................................................... 1
2  De hoofdconcepten van het stralingsbeschermingsbeleid .............................................................. 2
 2.1   Biologische effecten van straling........................................................................................... 2
 Deterministische effecten .................................................................................................................... 2
 Stochastische effecten ......................................................................................................................... 3
 2.2   Uitgangspunten stralingsbescherming ................................................................................... 4
 2.3   Basisbegrippen stralingsdosimetrie........................................................................................ 5
3  Wet- en regelgeving........................................................................................................................ 7
1. Blootgestelde werknemers type A (kunnen aan hogere niveaus worden blootgesteld);................. 7
2. Blootgestelde werknemers type B; ................................................................................................. 7
3. Overige personen binnen de locatie;............................................................................................... 7
4. Leden van de bevolking buiten de locatie. ..................................................................................... 7
 Ongeval met Categorie B-object: .............................