Publicatie Laka-bibliotheek:
Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales: resultaten van een Duitse studie in perspectief

AuteurRIVM, S.A.J.Dekkers, H.Slaper
1-01-8-20-54.pdf
Datum2010
Classificatie 1.01.8.20/54 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

            Rapport 610790010/2010
            S. A.J. Dekkers | H. Slaper | C.P. Tanzi
            Kinderkanker in de omgeving van
RIVM
Rijksinstituut
voor Volksgezondheid
            kerncentrales: resultaten van een Duitse
en Milieu

Postbus 1
            studie in perspectief
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
RIVM Rapport 610790010/2010
Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales:
resultaten van een Duitse studie in perspectiefS.A.J. Dekkers
H. Slaper
C.P. Tanzi


Contact:
S.A.J. Dekkers
Laboratorium voor Stralingsonderzoek
fieke.dekkers@rivm.nl
Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, in het kader van WEST-programma ‘Beleidsondersteuning Wettelijke
Taken Straling’
RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Tel 030- 274 91 11 www.rivm.nl
  © RIVM 2010
  Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: 'Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave'.
2                                                      RIVM Rapport 610790010
     Rapport in het kort
     Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales: resultaten van een Duitse studie in perspectief

     Of kinderkanker nabij kerncentrales vaker voorkomt blijft onzeker. Het resultaat van een Duits
     onderzoek uit 2007, dat hiervoor een significant verhoogd risico liet zien, wordt in Brits en Frans
     onderzoek niet bevestigd. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

     In het Duitse onderzoek, de zogenoemde KiKK-studie, is in de nabijheid van zestien Duitse
     kerncentrales gekeken naar het aantal gevallen van kanker bij kinderen in de afgelopen decennia.
     Hieruit bleek dat kinderen onder de vijf, die binnen vijf kilometer van een kerncentrale wonen,