Publicatie Laka-bibliotheek:
Referentieramingen energie en emissies 2005-2020

Auteurvan Dril, Elzenga, ECN, RIVM
6-01-2-15-40.pdf
DatumMarch 2005
Classificatie 6.01.2.15/40 (KE & BROEIKAS - ALGEMEEN KLIMAAT & CO2 REDUCTIE)
Voorkant

Uit de publicatie:

              Referentieramingen
              energie en emissies
                2005-2020
                 A.W.N. van Dril1
                  H.E. Elzenga2
                   (coord.)


            1
            Energieonderzoek Centrum Nederland
              2
               Milieu- en Natuurplanbureau
          Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
                           Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)
energie-innovatie
Verantwoording

Dit rapport is een resultaat van het project ‘Referentieraming Energie, Klimaat en Verzurende
Emissies’. Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Ministeries van Economische Zaken (EZ)
en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De begeleidingscommissie
bestond uit vertegenwoordigers van de Ministeries van EZ, VROM, Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV), Verkeer en Waterstaat (V&W) en Financiën alsmede het Centraal Plan-
bureau (CPB). Zij worden bedankt voor hun kritische en constructieve commentaar. Dit rapport
is intern bij ECN bekend onder nummer ECN-C--05-018 en bij het RIVM onder nummer
773001031.

Naast de coördinerend auteurs hebben een groot aantal medewerkers van ECN en MNP/RIVM
aan deze studie bijgedragen. Dit zijn L.W.M. Beurskens, Y.H.A. Boerakker, M.G. Boots, B.W.
Daniëls, H.W. Harmsen, R. Harmsen, H. Jeeninga, P. Kroon, T.J. de Lange, M. Menkveld,
M.J.J. Scheepers, A.J. Seebregts, C.H. Volkers en J.R. Ybema (allen ECN), en A. Gijsen, A.
Hoen, D.S. Nijdam, C.J. Peek, M.W. van Schijndel, W.L.M. Smeets, R.A. van den Wijngaart en
H. van Zeijts (allen MNP/RIVM).

Petten, maart 2005.


Abstract

The Reference Projection 2005-2020 covers the future development of Dutch energy use,
greenhouse gas emissions and air pollution up to 2020. The Reference projection is based on
assumptions regardi