Publicatie Laka-bibliotheek:
Lokale detectie-efficientie van de gamma-detectoren. NMR-meetposten

AuteurP.N.den Outer, RIVM
1-01-0-30-01.pdf
DatumDecember 2012
Classificatie 1.01.0.30/01 (RADIOACTIEF MEETNET)
Voorkant

Uit de publicatie:

Lokale Detectie-Efficiëntie van de Gammadetectoren
NMR-meetposten
RIVM briefrapport 610142001/2012
P. N. den Outer
© RIVM 2013

Rapport in het kort
Lokale Detectie-Efficiëntie van de Gammadetectoren
NMR-meetposten
Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) is een waarschuwingsmeetnet voor
stralingsongevallen en bestaat uit 167 meetlocaties. Op de meetlocaties staan
gammadetectoren die het stralingsniveau van een passerende wolk met
radionucliden kunnen bepalen. Het NMR geeft inzicht in de omvang en het
verloop van een radioactieve besmetting tijdens een stralingsongeval.
In de praktijk staan de gammadetectoren niet op een ideaal groot en leeg
grasveld maar staan er objecten zoals bomen en gebouwen in de buurt. Deze
objecten beïnvloeden de mate van de radioactieve besmetting of schermen de
straling af die afkomstig is van de achterliggende gebieden. Het RIVM heeft een
methode ontwikkeld om het totale effect van deze objecten in verhouding tot de
ideale situatie te kunnen bepalen, de zogeheten lokale detectie-efficiëntie.
Vóór deze studie was niet duidelijk welke objecten relevant zijn en tot welke
afstand dat aan de orde is. Op een ideaal grasveld wordt de besmetting tot een
afstand van ongeveer 500 meter in een keer gemeten. Uit deze studie blijkt dat
het voldoende is de omgeving van elke meetlocatie binnen een straal van
slechts 8 meter nauwkeurig in kaart te brengen. Voor dit doel worden foto's van
de omgeving gemaakt tijdens het reguliere onderhoud van de meetlocaties. Voor
afstanden groter dan 8 meter volstaat een algemene methode die gebruikmaakt
van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) van het RIVM. Met de algemene
methode is al voor elke meetlocatie de lokale detectie-efficiëntie bepaald; 
in een later stadium moet de informatie over de eerste 8 meter nog daarin 
worden verwerkt.